DELA
Foto: Ida K Jansson

Tövligt 5G-motstånd på Kökar

Kökars kommunstyrelse behandlade förra månaden en motion enligt vilken kommunen borde besluta om ett tillfälligt stopp för utbyggnad av 5G. I sin beredning föreslog kommundirektör Johan Rothberg att motionen skulle lämnas utan åtgärder, med motiveringen att utbyggnaden av 5G-nätet är en riksangelägenhet och inte en kommunal angelägenhet.

Styrelsen beslutade ändå att föreslå för kommunfullmäktige att motionen antas.

Så långt, så onödigt. På nyhetsplats i dagens Nya Åland (sidan 5) säger Tom Bengtsson, tf vd för Ålcom, att man inte har analyserat juridiskt vad som händer om en kommun ändå försöker stoppa utbyggnaden – frågan har inte varit aktuell. Men riktigt farsartat blir det när man läser själva motionen, undertecknad av Gerry Allgode, ersättare i Kökars fullmäktige. Här är några axplock ur den motion som Kökars kommunstyrelse ställde sig bakom:

”Kökar skall vara del i utveckling förutsatt att ny teknik inte skadar oss, ordning vilket är en självklarhet”.

Redan där står det klart att motionen är en oredigerad maskinöversättning, alltså resultatet av att man har tagit en text från internet på något annat språk, kopierat in den i exempelvis Google Translate och fått ut en text som visserligen är en rad av ord som låter som svenska men som inte är svenska.

 

Motionären fortsätter:

”Mer- samt aktuell information om ovetenskapligt (förnuftslöst godtyckligt) agerande från därmed oansvarigt tillåtande skyddsmyndigheter står att finna genom Strålskyddsstiftelsen.”

Mycket är dunkelt, men man förstår att motionären hänvisar till Strålskyddsstiftelsen i Sverige. Namnet låter seriöst men Strålskyddsstiftelsen tilldelades redan 2013 utmärkelsen Årets förvillare av Föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Strålskyddsstiftelsen fick utmärkelsen ”för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om hälsoeffekterna av mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk”.

Det är knappast inte en slump att organisationen valde ett namn som var lätt att förväxla med Strålsäkerhetsmyndigheten. Samma år tvingades Strålsäkerhetsmyndigheten gå ut till landets skolor och dementera en rad felaktiga påståenden som lobbyorganisationen hade spridit om trådlösa nätverk.

 

Slutklämmen i motionen till Kökars kommunstyrelse lyder som följer:

”Ty om ännu vetenskapligt biologiskt OTESTADE 3-5G sedermera tragiskt visar sig att skapa oreversibla genetiska skador, kommer dagens beslutsfattares sinnesbörda att bli historiskt tung (”dom självvalt, mot bättre vetande ignoranta/nonchalanta som ej tog medmänskligt ansvar”), så även efter eget frånfälle (obevekliga minnet av ens aktningslösa handlingar), detta om moratorium nu inte genomförs.”

 

Det står envar fritt att bena ut innebörden av detta. Kanske ska de Kökarbor som vill att deras folkvalda fattar sina beslut på sakliga och solida grunder vara glada över att konspirationsteorier och falska nyheter förmedlas på så tövlig svenska att de direkt kan kännas igen som just konspirationsteorier, hämtade från någon slumpmässigt uvald sida på internet. Likväl valde kommunstyrelsen att föreslå för fullmäktige att motionen ska antas.

 

Det finns absolut frågor att ställa om utbyggnaden av nätet, om konsekvenserna av att våra bilar, hem, kylskåp och sommarstugor kopplas till internet. Facebook, Google och Amazon vet redan ofantligt mycket om oss, de glömmer aldrig, och deras algoritmer påverkar redan hur vi beter oss. Därför har vi betydligt starkare skäl att oroa oss för hotet mot vår personliga integritet än för 5G-strålningen. På ungefär samma sätt som vi har betydligt starkare skäl att oroa oss för sjukdomen covid-19 än för biverkningar av vaccinet.

Nästa anhalt för motionen blir alltså Kökars kommunfullmäktige. Månne de orkar ta på sig ”sinnesbördan” att rösta ner den.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp