DELA
Foto: Ida K Jansson

Torkan väcker solidariteten

Vi har sett det förr med mjölkkrisen, där både butiker och konsumenter ställde upp för primärnäringen. Nu tar man krafttag för köttbönderna och jordbrukarna som lider av torkan.

Ibland behövs det en kris för att väcka solidariteten.
”Kineserna använder två penseldrag för att skriva ordet ’kris’. Ett drag står för fara och den andra för möjlighet. I en kris, var medveten om faran, men se möjligheten”.

Även om tidigare amerikanske presidenten John F Kennedy tyvärr fick de kinesiska tecknen om bakfoten vid tillfället för sitt tal 1959, så bär hans ord inte mindre vikt för det. I krisen finns möjligheter, för den som är uppmärksam.

En kris symboliserar enligt ordlistan ”en punkt där förändring måste ske”. Det kommer från det grekiska ordet krisis som betyder ”avgörande ögonblick”. Ett sådant avgörande ögonblick verkar de åländska jordbrukarna befinna sig i under rådande sommartorka. Men också de åländska konsumenterna och företagarna. Och vi har sett sådana ögonblick tidigare.

För drygt tre år sedan slog mjölkkrisen till och det svaga marknadsläget som härjat runt i Europa nådde Åland. ÅCA-chefen Johannes Snellman skickade ut ett sorgset pressmeddelande där han konstaterade att man tvingades sänka priserna och att läget för många producenter nu var kritiskt.

Då vaknade ålänningarna. En kampanj med namnet ”Lokal mjölk – javisst” startades, där konsumenterna fick möjligheten att betala extra för den lokalproducerade mjölken, pengar som slussas tillbaka till mjölkproducenterna via butikerna.

Nyan pratade med konsumenter i butikerna där många konstaterade att de gärna betalade 10 cent extra för att stöda det åländska jordbruket. För många var det en solidaritetsyttring.

Liknande tongångar hör vi nu när butikerna prioriterar åländskt kött i hyllraderna och hashtaggar som ”ax-gan” florerar i sociala medier där ålänningarna hyllar det lokala. Facebook-grupper har startats där man tipsar om betesmarker och privatpersoner upplåter ängar och frodiga bakgårdar till de nödställda bönderna.

Hästägarna samarbetar för att samsas om det foder som finns tillgängligt och låter de hästar som kan istället gå ute längre. När det krisar så blir prioriteringar plötsligt väldigt viktigt.

Människor har i alla tider kommit samman i tider av nöd och kris. Studier visar på att människor under stress är mer benägna att samarbeta, vara sociala och vänliga. När extrema situationer råder, så påminns vi om vår gemensamma mänsklighet.

Vi blir mer sårbara, men samtidigt mer medvetna om hur beroende vi är av varandra.

I går hade hushållningssällskapet krismöte vid Ålands landsbygdscentrum om sommartorkans konsekvenser för jordbrukarna. Representanter för ÅMHM, Ålands producentförbund, landskapsregeringen, Dahlmans och Ålands trädgårdshall deltog.

Det var en första diskussion i ett läge som bedömts allt mer kritiskt. Och det behövs åtgärder absolut, för att stöda primärproduktionen och för säkra ett fortsatt rikt åländskt utbud av lokala råvaror.

Men här finns också en möjlighet för var och en att reflektera över sin egen konsumtion. Det är synd att det måste till en kris för att solidariteten ska återupplivas. Men det är också ett positivt betyg på att ålänningarna bryr sig när det gäller. Och det allena kan skänka en svalkande tröst till de torrlagda bönderna.