DELA

Thörnroos vinner striden om makten inom centern

Åländsk center har efter denna mandatperiod goda chanser att åter gå förbi Liberalerna i kampen och vilket som är det största partiet på Åland.
Regeringsmakten har slitit hårdare på Liberalerna, eftersom man tagit det större och synligare ansvaret för den förda politiken, och eftersom landskapets olika sparåtgärder hårdast drabbat grupper som betraktas som Liberalernas kärnväljare.
Själva maktbalansen i regeringen, med Liberalernas konstanta 4-3-majoritet betyder också att det rättmätigt är det partiet som får bära regeringsansvaret.

Problemet är blott att Centern är ett parti som svårt splittrat, riktningslöst och befinner sig mitt i en föryngringsprocess som lämnar väljarna osäkra på vad man egentligen står för.
Det finns en modernare centerfalang, företrädd av bland andra Britt Lundberg och Roger Nordlund. Det finns värdekonservativa traditionalister med starka rötter i det åländska jordbruket, som och Gun Carlson, och så finns det Harry Jansson och den sittande ordföranden Veronica Thörnroos, som nu båda deklarerat att de ställer upp för partiordförandeposten i partiet.

På stämman på fredag avgörs alltså i vilken riktning Centern går under valåret 2011.
Blir det arbetshästen Veronica Thörnroos, vars starka sida är att kraftsamla bakom kulisserna och att slita med det praktiska, ibland på bekostnad av visioner och utveckling?
Eller blir det den politiske strebern och duktige debattören Harry Jansson, vars kapacitet inom juridik och självstyrelseutveckling är odiskutabla, men vars historia av konfrontation med riket varit för magstark till och med för Centerns anhängare?

Om det blir en förändring i partitoppen har Veronica Thörnroos därmed gjort ett rekordkort besök i partitoppen. Från centerfältet och från sina kolleger i lagtinget har hon fått oväntat lite stöd för att vara kapten för laget. Ingen har ställt upp för henne så som hon ställde upp för partiet i den förra valkampanjen.
Därmed har heller inget utrymme skapats för Thörnroos att utveckla en egen profil för sitt ledarskap eller tid att skapa en trygg bas som minister.
Ska Veronica Thörnroos fortsätta som partiordförande, vilket hon med all sannolikhet ändå gör, måste det bli en förändring på den punkten.

Harry Jansson har med all säkerhet en lysande politisk karriär framför sig, något som han varit på väg emot sedan han lämnade tidningen Åland. Det finns dock många inom Centern som tycker att utvecklingen från överlöpare från ett annat parti för ett drygt år sedan till partiordförande nu, är slaget för snabb.
Gärna gruppordförande i lagtinget, gärna minister i nästa regering, men inte ordförande, åtminstone inte innan man kandiderat för Centern i åt minstone ett val.

Någon lantrådskandidat är Veronica Thörnroos inte, det tror jag hon själv är medveten om. Bäddat alltså för en återkomst för Roger Nordlund och en ministerpost vardera för Harry Jansson och Veronica Thörnroos.
Och, om man får spekulera, knappast i samarbete med Liberalerna.
Detta skrivet med ett stort förbehåll, nämligen att Centern nu bestämmer sig och sedan sluter upp bakom den person man väljer med hela hjärtat. Fast hon är kvinna.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax