DELA

Tanken var god, Viking Line

Två av medlemmarna i Viking Lines nya expertgrupp har kritiseras för kontroversiella åsikter.

Det riskerar att försämra trovärdigheten för gruppens viktiga arbete att minska våldet ombord.
Viking Line har skapat en ny utomstående expertgrupp som ska bidra till att öka säkerheten ombord. Det är bra att Viking Line tar våldsstatistiken på allvar. Men den nya expertkommittén har två medlemmar som nyligen har kritiserats för kontroversiella åsikter.

Katerina Janouch och Ann Heberlein har de senaste månaderna båda hamnat i blåsväder i svensk media. Janouch har kritiserats för att hon i tjeckisk tv beskrivit Sverige som en kläckningsmaskin för jihadister och sade i samma intervju att hon håller på att lära sig att skjuta och inte känner sig trygg. Heberlein har dömt ut mångkulturalismen och förespråkar assimilering istället för integration.

Dagens Nyheter dömde ut Janouchs tv-intervju som populistisk och osann varpå hon, i en podcast, krävde DN:s chefredaktörs avgång. Heberlein har bland annat av Aftonbladets Aleksa Lundberg kritiserats för att hon gett uttryck för nyrasism.

Katerina Janouch är sexrådgivare, författare och journalist. Ann Heberlein är etikprofessor vid Lunds universitet. De har båda kompetens som gruppen kan dra nytta av. De är även opinionsbildare och har givetvis rätt att uttrycka vilka åsikter de vill. Men är det verkligen den här typen av frågor som Viking Line vill förknippas med?

Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svanström svarade i gårdagens Nya Åland att åsikterna som Janouch har uttryckt är hennes privata och inte återspeglar Viking Lines värdegrund. Viking Line vill ha en åsiktsmångfald i sitt arbete.

Olika åsikter och perspektiv i en arbetsgrupp är bra.

Men genom att Viking Line knyter till sig Janouch och Heberlein måste rederiet räkna med att de kontroversiella åsikterna kopplas samman med varumärket Viking Line. Motiveringen att åsikterna är privata och inte delas av rederiet är inte heller tillräcklig. Janouch och Heberlein har uttryckt åsikterna i offentligheten: i tv-intervjuer, på debattsidor och på sociala medier. De är offentliga personer och har ett kändisskap. De har också värvats till expertgruppen av den orsaken.

Viking Line ville rikta strålkastarljuset mot sakfrågan, men nyheten färgas nu i stället av rådsmedlemmarnas kontroversiella åsikter.

Tanken var god, men valet av gruppens medlemmar lämnar mer att önska.