DELA
Foto: Anouk de VriesEXTRA SKATTER Genom att införa nya skatter som drabbar redan utsatta grupper frångår riksregeringen sin strategi om att skattelättnader ska gynna låg- och medelinkomsttagare.

Ta pengarna från dem som har

– Nu plockar vi fram sisun och visar att vi bryr oss om varandra, sade statsminister Juha Sipilä i sitt tal till folket i fjol.

Det verkar han ha glömt när han nu planerar att beskatta barnbidraget.
I Finland kan man inte bli rik på arbete utan på kapitalinkomster och för att kapitalinkomsterna beskattas milt sade vänsterpolitikern Esko Seppänen år 2014. Fortfarande är det de med mycket pengar som beskattas lindrigare i Finland, kanske inte i euro och cent, men i förhållande till hur mycket man har.

Det senaste stolpskottet från regeringen Sipiläs bord är att beskatta barnbidraget, samtidigt som man drar ner nivån på summan för barn nummer två och framåt.

Som enskild åtgärd låter det kanske vettigt, barnbidraget upplevs av många som en extra bonus som man kan spara och ge barnen när de blir myndiga. Men fortfarande blir det sten på börda för många låginkomsttagare att barnbidraget sänks och beskattas. Man har redan slopat indexbindningen för barnbidraget och det har sänkts. Mannerheims Barnskyddsförbunds ledande sakkunniga Esa Iivonen säger till Hufvudstadsbladet att det är en orimlig idé. Barnfamiljer är de som drabbas av nedskärningar från olika håll utan att man utvärderar den sammanlagda effekten av dem, trots att en utvärdering lovats redan länge.

Statsminister Juha Sipilä (C) höll ett beryktat tal till den finländska folket där han hänvisade till sisu och omtanke om varandra. Han sade också att det var flit och ihärdighet och att alla arbetade för samma mål som tog Finland ur fattigdomen efter senaste kriget.

– Så måste vi agera i dag och under de kommande åren, sade han.

Men det är tydligt och klart att regeringen Sipilä vill att de med låga inkomster ska vara flitiga och ihärdiga och i tystnad ta emot nya skatter och indragna semesterdagar. Höginkomsttagarna kan ta sina pengar och bosätta sig i utlandet för att slippa betala skatt till Finland.

Till regeringen Sipiläs försvar arbetar man nu hårt med att få slut på skatteflykten, exempelvis till Portugal. Ett unikt förslag till att säga upp skatteavtalet med Portugal finns under beredning och landskapsregeringen har nyligen skickat in sitt utlåtande i frågan.

Regeringen Sipilä borde ta itu med att få fler skattebetalare genom att göra det lockande att skaffa barn, inte ålägga barnfamiljer fler mödor än de kan bära. Regeringen Sipilä borde belöna utbildning som gör finländarna till ett kunnigt folk som kan hitta på nya företagsidéer. Just nu lever vi i efterdyningarna av att Nokia försvunnit och ingen kommer på något nytt att bygga upp landet med. Att straffa utbildningssektorn är inte fruktbart för det framtida finländska näringslivet.

Skattelättnaderna enligt regeringens skattepolitiska riktlinjer ska fokusera på låg- och medelinkomsttagare, men det är lika långt som det är brett. Nu hittar man på andra skatter att få in pengarna med.

Vad säger månne utrikesminister Timo Soinis Sannfinländare om regeringens förslag? Hans väljarkår är till största delen missnöjda låg- och medelinkomsttagare som nu får se tiderna bli ännu tuffare. Inget ont som inte har något gott med sig, kanske de inser att Sannfinländarnas populism inte leder långt.

Nu måste man lägga resurser på att få med de som faktiskt har pengar att delta i det talkoarbete som regeringen Sipilä uppmanar folket att delta i. Annars blir det platt fall. För både regeringen och Finland.