DELA

Ta efter diskussionerna i det svenska Centerpartiet

Centern i Sverige håller på att slitas sönder och får utstå spott och spe i svallvågorna efter partiets idéprogram. Men debatten är uppfriskande – och något att ta efter.
När Centerpartiets idéprogramgrupp lade fram sitt förslag till nytt idéprogram för några veckor sedan startade en lavin både inom och utom partiet. Förslagen om att tillåta månggifte, slopad skolplikt, fri invandring och platt skatt, med många fler, har sedan dess både diskuterats och fått utstå mycket spott och spe i medie och sociala medier.
Med rätta, ska sägas direkt. Många av förslagen är så verklighetsfrånvända att de inte ens kan platsa i ett idéprogram, partiets fastslagna vision.

Men om vi för en stund ser förbi sakfrågorna i Centerns program, och i stället ser till vad programmet trots allt har skapat, ser vi en våldsamt livfull diskussion om värdegrunder, ideologi och framtidsfrågor. Där har Centerns programgrupp onekligen lyckats. Inget annat parti i den svenska riksdagen kommer ens i närheten av livfull debatt om vad partiet faktiskt ska stå för i framtiden.
Och ser vi till Åland känns det som att våra lokala partier ligger ljusår ifrån.
Nu ska naturligtvis inte partierna skriva in månggifte och plattskatt i sina program för att locka fram en debatt. Men partiledningarna på Åland har trots allt en del att lära av vad Centern så småning om kommer fram till på andra sidan Ålands hav, inte minst när det gäller tydligheten gentemot väljarna.
Förutsatt att Centern överlever krisen som parti, och det kan vi nog utgå från, kommer det att inför väljarna ha tydliggjort vad man vill att det svenska samhället ska stå inför. Den öppenheten och tydligheten borde vi önska oss av alla partier.

Minns den senaste valrörelsen inför lagtingsvalet, hur otydlig skillnaderna mellan partierna var. Den enda fråga som på allvar debatterades var den om allmän tandvård. Nästan inga debatter om de stora framtidsfrågorna, ytterst få och lågmälda diskussioner om hur det framtida Åland ska byggas och vad vi ska leva av.
Det är nu knappt tre år till nästa lagtingsval. Nu är tid för de åländska partierna att inför öppen ridå värdera och omvärdera sina ståndpunkter och tydliggöra hur deras olika värdegrunder faktiskt ser ut. Nu är tid för att tydligt visa för väljarna skillnaderna mellan Liberaler och Sossar, mellan Ålands framtid och Centern, mellan moderater och obundna.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax