DELA

Syndabockar behövs inte, men någon måste ta ansvar

Nej, nu blommar löken. Ännu en hamnskandal är under uppsegling, och nu handlar det inte om svåra upphandlingar, krångliga, nya konstruktioner och svår tidspress för ny färja.
Det handlar om vanligt, simpelt underhåll. Saker som tidigare sköttes regelmässigt, som det fanns erfarenhet av och som självklart intäkterna från hamnen måste användas till.

samma sätt som vägar, parker och byggnader underhålls är det självklart att hamnkonstruktionerna måste skötas, och det är ett slarv av rent svindlande mått att och om det inte blivit gjort.
Intressant är det ju att ingen vill ta ansvar för det inträffade, och att ingen kände till det.

Om vi börjar på tjänstemannanivån har vi infrastrukturdirektör Kai Söderlund och hamnchef Leif Ahlqvist, bägge herrar som varit hårt pressade det senaste året, både av krånglet med kaj 6, och av nämndstrukturreformen. Den reformen, en skrivbordsprodukt, kastade upp bollar i luften, försåg tjänstemännen med nya politiska ramar och nya kompetensområden. Kanske dök det också upp några inkompetensområden, där man helt enkelt inte räckt till.
Sådant är kanske fult att säga, men det är värre att lämna tjänstemän med hela ansvaret för områden de kanske inte ens velat ha på sitt bord.

Går vi uppåt i hierarkin har vi kanslichef Emma Dahlén, som säger till Nya Åland hon informerades av hamnchefen för ett år sedan att det behövdes pengar för underhåll, men att det saknades en underhållsplan, så man avsatte 300.000.
Glömde man bort hela frågan sen? Eller kunde man kanske ha följt upp avsaknaden av plan, eller tittat på hur underhållet skötts tidigare. En vild gissning ger vid handen att det funnits en kontinuitet tidigare.

Stadsdirektör Edgar Vickström sitter på nästa pinnhål upp, och där börjar en rad misslyckade och halvdana strukturreformer nu samlas som glödande kol under stolen. Inte blev det något av flyttkarusellen i staden. Inte har det det visat sig att nämndreformen gjort något effektivare eller billigare.
Inte har det sparats pengar, snarare tvärtom, trots att stadsdirektörens linje vunnit snart sagt alla omröstningar i stadsstyrelse och fullmäktige.

den politiska nivån har vi stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) och infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson (M) som både slår ifrån sig och pekar bakåt eller på någon annan.
Roger Jansson, med den väldigt långa erfarenhet han har, kunde rimligen ha frågat sig om inte stadens hamnanläggningar behövde underhåll. Han pekar själv på minskade resurser för teknisk planering och ledning som en orsak, och också bygget av kaj 6, som tagit mycket resurser.
Petri Carlsson var totalt ovetande och vill inte leta sydabockar. Han konstaterar dessutom att en del av hamnintäkterna använts till annat än hamnen, det vill säga att staden tagit vinsterna för hamnen och satt på annat.
ren svenska; allt är åt helvete, men det är ingens fel. Och man har än en gång sparat och snålat så att det blivit dyrare än om man varit realistisk både med arbetsbördan och kostnaderna från början.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax