DELA
Foto: Annica Lindström<07_Bildrubrik>VILL TA ÖVER Finska spelbolaget RAY:s vd Velipekka Nummikoski vill att också Paf ska ingå i det nya finska superspelbolaget som ska bildas under året. Men har Åland något att vinna på det?

Svårt att hitta fördelar om Paf ska bli finskt

Ett framgångsrikt samarbete med alla finländska spelbolag under samma tak? Nja, snarare jätten glufsglufs som lägger en pigg konkurrent under sig för att få bort stenen i skon.
Finska spelbolaget RAY:s vd Velipekka Nummikoski berättade i onsdagens Nya Åland om hur han vill se att Paf fusioneras med det kommande finska superspelbolaget som bildas när RAY, Veikkaus och Fintoto går ihop. Han framförde två huvudsakliga argument:

1. Paf får en stor del av sina inkomster från Finland.

2. Det skulle ge en klar struktur för spelandet i landet och upprätthållandet av spelmonopolet.

Nummikoski menade också att ett samgående mellan det åländska och det finska spelbolaget skulle försäkra landskapets intäkter från spel bättre än genom ett ensamt Paf.

Man kan undra varför Nummikoski gör det här utspelet. Det finns säkert ett antal anledningar, men låt oss titta närmare på ett par av dem.

Det mest närliggande är att det pågår förhandlingar mellan de fastländska spelbolagen om samgåendet. Tre organisationer ska bli en, och rimligtvis ska då också en av de tre vd:arna bli en. En speldirektör med stor makt som varje år tömmer in stora pengar i statskassan.

Nummikoski vill förstås bli den som leder det nya superbolaget. Och genom att visa att han har idéer om att lösa riksspelbolagens mångåriga gnetande med den irriterande uppstickaren från Åland hoppas han stärka sina aktier.

Det ligger också i sakens natur att den blivande vd:n för det nya spelbolaget ska se till att finska spelpengar stannar riket till godo. I dag har Paf en ansenlig del av sina intäkter från fastlandet, och dessa vill förstås Nummikoski ha i sin egen balansräkning.

Vad är då fördelarna respektive nackdelarna med ett samgående för Paf och Åland? Fördelarna är få, och har redan pekats ut av Nummikoski. Landskapet får en större trygghet i sina inkomster om de garanteras av ett betydligt större, statligt spelbolag.

Nackdelarna är dock flera. Dels lär en förhandling binda Ålands ”dividend” till en viss nivå, utan större förutsättningar att växa i någon omfattande skala. En klumpsumma fast med spelpengar.

Självfallet blir landskapets möjligheter att påverka det nya superbolaget också betydligt mindre än vad de är i dagsläget. Detta sagt trots de uppenbara meningsskiljaktigheter landskapet och Paf-styrelsen haft den senaste tiden.

Men det innebär också att Paf försvinner. Paf har som uttalat mål att växa på andra marknader, speciellt de många marknader i Europa där spelmonopolen fallit till fördel för licenssystem. Det statliga finska spelbolaget ska verka inom landets gränser, inte på andra marknader. Det innebär att Paf måste dra sig ur Sverige, Baltikum, Italien och så vidare.

Ett samgående kan också innebära ett visst dränage av kompetens från Åland. Paf har legat och ligger före sina rikskollegor på vissa områden. Den tekniska kunskapen bakom detta vore förstås intressant för Nummikoski att värva till riket vid ett samgående.

Nu är detta inte en fråga för varken Nummikoski eller Paf, utan för politikerna i självstyrelsegården och i riket. Och det skulle förvåna å det väldigaste om landskapsregeringen, speciellt när man samtidigt sitter och förhandlar om den nya självstyrelselagen, skulle visa intresse för att ge upp ett egenstyrt område.