DELA

Svår och intressant diskussion om vaccinationer av barn

Vilken svår fråga. En sån utmaning för domstolen att döma rätt. Så många lager av rättigheter som går mot varann.
Ålands tingsrätt har dömt till pappans fördel i en vårdnadstvist om huruvida ett barn ska vaccineras enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
Mamman har hävdat att barnet av hälsoskäl inte bör vaccineras, pappan har argumenterat att hen ska det.
Tingsrätten gav pappan ensam beslutanderätt om barnets hälso- och sjukvård, och därmed också vaccinationer.

Det nationella vaccinationsprogrammet är frivilligt. De föräldrar som är överens om att inte låta vaccinera sina barn får låta bli, på egen risk.
Argumenten mot vaccination är många och delvis splittrade, men i huvudfåran ligger att biverkningarna av vaccinationer är mer allvarliga än ”man” låtit förstå, att det finns ett påvisat samband mellan vaccinationer och ökad förekomst av neuropsykiatriska sjukdomar.

I anti-vaccinationsdiskussionen finns en icke föraktlig del konspirationsteorier, om de stora läkemedelsbolagens profithunger, om skolmedicinens upprätthållande av sina kunskapsprivilegier, om vetenskapen som ett maktmedel och om hur mainstream-media mörkar kritiken och sanningen om farorna med vaccinationer.
Där finns förstås också föräldrars helt berättigade oro över om de rekommendationer som ges från statligt håll är bra för barnen, eller om man på egen hand borde ta reda på mer och gräva djupare. Det har ju dock hänt att även den medicinska vetenskapen gjort grova missar, och att mediciner som varit tänkta att hjälpa i stället har stjälpt.

Vad gäller vaccinationer mot de sjukdomar som barn vaccineras mot ligger en omfattande forskning till grund. Vaccinationsprogrammen har funnits länge, och har effektivt i det närmaste utrotat många livshotande och allvarliga sjukdomar.
De stora vetenskapliga utvärderingar som gjorts har inte påvisat allvarliga biverkningar, medan däremot de sjukdomar man vaccinerar mot faktiskt är farliga, också för friska barn.

Att vaccinationsprogrammet är frivilligt betyder att det finns en marginal för tvivlarna, och det är fullt rimligt i de samhälleliga friheternas namn. Man får göra många saker för och mot sina barn, och en av dem är att göra bedömningar om deras hälsa som ibland baseras på mera tro än vetenskap.
Det är ingalunda särskilt märkligt. I religionens namn får man skära loss bitar av små pojkars kroppar, man får hälla kallt vatten på huvudet på barn, man får vägra dem blodtransfusioner. I religionens namn förbjuds aborter även när de av medicinska skäl är påkallade

Även för vetenskapens medelfåra är tvivlarna och skeptikerna viktiga. Vem ska ställa frågorna som tvingar till exakthet, kontroll och dubbelkontroll, om inte de som är övertygade om att vaccinationer är fel.
Då ska svaren finnas, och det ska vara bra svar.

Till syvende och sist är det föräldrarna som bestämmer, och så länge de flesta av dem gör det behöver vi inte oroa oss för några omfattande epidemier av smittsamma och farliga sjukdomar.
Nu bestämde Ålands tingsrätt att den förälder som i en vårdnadstvist hävdar att barnet ska vaccineras har det bättre argumentet. Domen kommer med säkerhet att överklagas, och det ska bli oerhört intressant att se var det slutar.
Det är dock så att det finns få saker som är så väl dokumenterade, undersökta och vetenskapligt belagda som vaccinationer till barn.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax