DELA
Foto: Cecilia Lindvall

Strypta bilar är ingen patentlösning

Är det säkrare för 15-åringar att köra vanlig bil med hastighetsbegränsning än en mopedbil?

Förslaget från riket har både för- och nackdelar.
I riket utreder Kommunikationsministeriet ett förslag om att ta i bruk strypta bilar istället för mopedbilar. Det innebär att 15-åringar skulle få börja köra vanlig personbil med en hastighetsbegränsning på 40 till 60 kilometer i timmen.

– Hastighetsbegränsade personbilar kan med tanke på sin konstruktion erbjuda ett mer stabilt alternativ till mopedbilar och på så sätt ge ungdomar möjlighet att röra sig, säger kommunikationsminister Anne Berner i ett pressmeddelande från Kommunikationsministeriet.

Tanken med förslaget är att komma åt problemen som mopedbilarna orsakar det vill säga olyckorna, men hur säkert är det egentligen?

På Åland är bilskolorna tveksamma. De ser både för- och nackdelar med förslaget och det orsakar en hel del frågetecken. Hur skulle hastighetsbegränsingen det vill säga strypningen på bilen rent tekniskt fungera, på vilket sätt garantera att det inte missbrukas och hur skulle övervakningen av detta i praktiken fungera?

Är det rätt sätt att få bukt på problemen med mopedbilarna genom att låta ungdomarna istället köra vanliga bilar? Är våra ungdomar så dåliga chaufförer att vi måste skydda dem genom att ge dem mer krocksäkra bilar att köra med?

En mopedbil kan ta en passagerare medan en vanlig bil har plats för fem personer. Koncentrationsförmågan hos chauffören blir knappast lättare ju fler passagerare man har.

Mopedbilarna är långt ifrån säkra och om en olycka sker är det en fördel att ha en säkrare bil. Det finns också andra fördelar med förslaget som att det är lättare och säkrare för ungdomar att själva ta sig till sina fritidsintressen och till skolan. Jämfört med en mopedbil är en vanlig bil ett mycket tryggare alternativ att ta sig fram med. Men en 15-åring är en 15-åring vare sig hen kör vanlig bil eller mopedbil. Allt handlar i slutändan om mognad.

Ungas säkerhet är självklart det allra viktigaste och det som detta förslag bottnar i. Men man borde också fundera på andra alternativ till att öka säkerheten till exempel genom att satsa på mer utbildning för att få bättre chaufförer. Men hur väl bildad man än är kan man inte alltid undvika trafikolyckor.

Även folk som haft körkort i många år kan sakna trafikvett och orsaka olyckor. I en trafikolycka med många parter inblandade behöver det inte alltid vara den unge och oerfarne chaufförer som gjort fel.

Åland är biltätt och speciellt sommartid orsakar trafiken långa köer. En strypt bil skulle bli en trafikfara eftersom den är svårare att köra om än en mopedbil.

Ett annat frågetecken kring förslaget är vilken typ av körkort en strypt bil skulle kräva. Samma som för mopedbilar eller ett mellanting mellan mopedbil och riktigt körkort? Ett körkort till innebär mera kostnader och att köpa en riktig bil åt en 15-åring med försäkringar och allt vad det innebär är ingen billig historia.

Ministeriet utreder tillsammans med Trafiksäkerhetsverket i riket alternativen för det praktiska genomförandet. Svar beräknas komma i slutet av detta år. På Åland är frågan om strypta bilar knappast högt prioriterad just nu eftersom vi har en relativt ny körkortslag.

Blir det aktuellt i riket borde Åland också ta ställning till frågan.