DELA
Foto: StudioÖ<07_Bildrubrik>STORSLAGET I utredningen om Mariehamns framtida planering finns bland annat en överbyggnad över Österleden som binder samman stadskärnan med Östra hamnen och vattnet. Den här är en refensbild ur rapporten som visar en liknande lösning på en annan ort.

Stora planer är precis vad Mariehamn behöver

Utredningen om hur Mariehamns centrum ska utvecklas lovar gott.

Storslagna visioner är bättre än återhållsamma planer.
En politisk kommitté presenterade i förra veckan sina tankar om hur Mariehamns stadskärna ska kunna göras ”mer tillåtande och flexibel” än vad stadens centrum i dag är. Det lovar gott att kommittén tillåtit sig själv att tänka stort och inte ta allt för mycket hänsyn till kostnader.

Hur så, kanske den kostnadsmedvetne och budgetorolige frågar sig. Jo, för att när politiker nu för tiden sätter sig för att vara visionära brukar de allt för ofta fastna i diskussionen om vad som är möjligt och sätter därför målen för lågt. Och slutresultatet blir nästan alltid lägre än vad målet siktade på. Alltså: sikta högt!

Kommittén , bestående av Roger Jansson (MSÅ), Barbro Sundback (S), Erica Sjöström (C), Christian Nordas (Lib) och stadsarkitekt Sirkka Wegelius har vågat tänka utanför ramarna. Det behövs i dessa tider då så många städer, stora som små, satsar stora pengar på att göra gatu- och stadsmiljöerna attraktiva.

Så görs i närområdet (tänk bara på de stora projekt som Stockholm Stad har genomfört: Hammarby sjöstad, Sickla Strand, ombyggnaden av Vällingby centrum och så vidare) och så görs långt bort (snart sagt alla turistorter av rang – till och med Kanarieöarna (!) – har skapat människovänliga miljöer med sina mest eftertraktade och beundrade stadsdelar.

Om Mariehamn (och därmed Åland) vill hänga med i den utvecklingen och locka såväl turister som boende till ett samhälle som känns modernt och välkomnande är det hög tid att sätta igång.

Vi är många som med sorg i sinnet konstaterat hur folktom Torggatan är, hur dött det allt för ofta är i hjärtat av Åland, stadens centrum.

Det kan inte kännas speciellt upplyftande om du kommer till Åland som turist vid sidan av högsäsongens tre sommarveckor och konstaterar att du är i princip ensam i det som borde vara ett myllrande och pulserande centrum för ett landskap som växer och vill framåt.

Kommittén vill som sagt mycket och tänker stort. Torget ska planeras om och få en struktur där hela området kommer till användning. Gågatan ska förlängas, tillslutande gator kan enkelriktas för att utöka möjligheterna till gatuförsäljning och kaféer. Miramarparken/parkeringen ska bli ett torghandlarområde.

Och mest spännande av allt är planerna på att bygga ihop Östra hamnen med stadskärnan genom en bro från lagtingsparken till vattnet.

Just det senaste, att bygga ihop stadens möjligheter med Ålands främsta kännetecken – vattnet – är grundläggande. I dag är Torggatan och Östra hamnen effektivt skilda från varandra genom Självstyrelsegården, Arken och Alandica. Det finns ingen naturlig koppling mellan dem. Det måste få en ändring, för här slösar Mariehamn bort sin största potential.

Kommittén önskar också fler bostäder i centrum, och det lär vara en förutsättning för att få folkmyllret som ska använda de nya ytorna. Idén med townhouse-byggnader, radhus i fyra-fem våningar är speciellt intressant. Vi känner dessa från New York-stadsdelen Brooklyn och andra avlägsna platser, och de skulle kunna bli en verklig attraktion för Mariehamn.

I mars kommer stadsfullmäktige att behandla kommitténs rapport. Förhoppningsvis faller ingen för frestelsen att redan nu, när projektet är sin linda, skjuta det i sank med för stora doser realism.

I stället får vi hoppas att stadsfullmäktige vågar sikta mot stjärnorna när de ger sin vision för framtidens stadskärna.

Då kanske vi landar i granens topp, i stället för att sluta i platt fall.