DELA

Stoppa slöseriet. Var lite vuxna.

Visst finns det viktiga saker att ta itu med inom ÅHS. En av dem är inte, absolut inte, att reda ut eller betala för en tuppfäktning mellan en förvaltningschef och en läkare.
Ett beslut som inte är ett beslut går inte att överklaga. Inte heller går det att överklaga ett beslut om man inte är part i ärendet.
Om man således vill motsätta sig ett sådant icke-beslut är det omöjligt, åtminstone inom Ålands hälso- och sjukvård.
Den slutsatsen är den enda man kan dra av den fars som nu pågått sedan februari i fjol, då det framfördes kraftig kritik från flera håll mot förvaltningschef Peter Rask, och han i svaromål i tidningarna uttryckte sig nedsättande och för en chef olämpligt mot läkaren Mogens Lindén.

Icke-beslutet, det som alltså inte formellt fattats, är att Ålands hälso- och sjukvård ersätter Peter Rasks juristhjälp i det ärekränkningsmål som blev följden. Enligt sittande ÅHS-styrelse, med Torbjörn Björkman (Lib) och Roger Jansson (M) i spetsen är det praxis med juristhjälp för ÅHS-chefen.
Ålands landskapsregering, det vill säga minister Carina Aaltonen (S) och förvaltningschef Arne Selander hävdar efter att ha utrett saken att det inte existerar någon praxis som rör tvister mellan en chef och en underordnad inom samma organisation.

Skyttegravarna är grävda. Landskapsregeringen vill inte och kan inte ingripa i hanteringen (eller icke-hanteringen) av ett enskilt ärende i ÅHS styrelse.
Herrar Björkman och Jansson har för mycket prestige i blöt för att backa från ett beslut de inte tagit. Således får ÅHS betala för de eventuella juristkostnader som uppstår vid en ärekränkningsrättegång mellan Lindén och Rask, om ett bråk som inte på något sätt kan anses höra till de bägge parternas arbete.

Är detta skattebetalarnas vilja? Är det så ett prejudikat för framtiden ska se ut, vad gäller en chefs rättigheter att förolämpa sina anställda. Är det så här man hanterar interna konflikter inom den åländska vården.

Eftersom ÅHS styrelse inte förmått fatta ett vettigt beslut finns det bara en sak att göra.
Peter Rask och Mogens Lindén måste ta sitt ansvar i frågan, sätta sig ner som vuxna människor, redan ut saken, be om ursäkt där ursäkter behövs, och gå vidare. De 9.000 euro av skattemedel som redan gått åt till konflikten är mer än nog. Nog nu.

När nästa ÅHS-styrelse börjar arbeta bör man sätta sig ner vid rent bord och göra upp ett tydligt och klart direktiv för juridiskt stöd för tjänsteinnehavare, och dra den där gränsen i vattnet mellan ett privat övertramp och ett tjänstemannaansvar.
När nu frågan aktualiserats kanske man rentav ska utreda på landskapsregeringsnivå hur tvister mellan över- och underordnade ska hanteras. Det är ju långtifrån första gången infekterade situationer uppstått, och man har fortfarande ingen fungerande instans för att lugnt och distanserat hantera problemen.

Kort sagt. Rask och Lindén – red upp det här. Det är för barnsligt att ödsla mer pengar på.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax