DELA
Foto: Ulf Nilsson

Stoppa pyraliderna – nu!

Plantor som plötsligt inte växer, utan förtvinar och i värsta fall dör, och skörd som uteblir. Det har många hobbyodlare drabbats av de senaste åren. Orsaken? Giftig jord och giftig gödsel – som trots larm får fortsätta säljas.

Det började för några år sedan. Hobbyodlare slog larm om konstiga skador på främst tomat och bönor. Tomatbladen krullade ihop sig, tillväxten avtog och skörden uteblev. En av de drabbade var journalisten, författaren och den erfarna odlaren Lena Israelsson.

Det visade sig att växtskyddsmedel som tillhör gruppen pyralider, hit hör klopyralid, aminopyralid och pikloram, spridit sig till jord och gödsel som används av icke ont anande hobbyodlare. Det blev starten på en giftskandal som sedan växt sig större.

Pyralider används för att ta död på ogräs i främst spannmålsodling och är fullt lagliga att använda. Problemet är att giftet som sprutas på åkrarna inte stannar där, utan sprids vidare. När även ytterst små mängder, vi pratar om några få miljarddelar (ug/kg) räcker för att orsaka skador är det lätt att räkna ut att problemet snabbt kan bli stort.

Många vanliga grödor som odlas i hemmaträd-gårdar är speciellt känsliga. Hit hör potatisväxter som potatis, tomat, paprika, chili, och baljväxter, som ärter och bönor, samt krogblommiga arter, som aster, dahlior och jordärtskockor.

Först hittades pyralidrester i ekologiska jord- och gödselprodukter som saluförs till privatpersoner – ja, du läste rätt, ekologiska produkter. Många ekomärkta gödselprodukter använder sig av rester från livsmedelsindustrin, till exempel vinass är en restprodukt från sockerbetsodlingar, som inte är ekologiskt odlade utan … ja, precis, är besprutade med pyralider. Eftersom det räcker med små mängder så fick det som odlades i den ekologiska jorden eller gödslades med eko-gödseln typiska pyralidskador. Och nej, det finns inga varningstexter på produkterna. Det är svårt för den enskilda konsumenten att veta vilken produkt som är säker.

Men även odlare som väljer bort köpta jord- och gödselprodukter kan drabbas. Halmen från spannmål som sprutats med pyralider är en källa. Spannmålen i sig innehåller pyralider. Den mängd pyralider som är tillåten i livsmedel skadar (påstås det i alla fall) inte människan eller de djur som äter av det, men orsakar skador på växter. När spannmål ges till djuren far pyraliderna genom djuret och vidare till gödseln. I Sverige har det nu hittats pyralidrester i färsk gödsel från ko, häst, får och höns. Till och med odlare som använder hönsgödsel från egna höns, matade med inköpt foder, riskerar sin odling. Det har visats i de analyser som Fritidsodlingens Riks-organisation (FOR) låtit genomföra.

Problemet är inte bara svenskt, även om problemet fått stor uppmärksamhet i Sverige. Pyralider används i Finland – och även på Åland. Omfattningen av pyralidanvändningen på Åland är okänd, men åtminstone två aktörer som tar in växtskyddsmedel till Åland har till Nya Åland sagt att de även tar in mindre mängder växtskyddsmedel som innehåller pyralider till åländska odlare.

Här kan, en extra gång, lyftas fram att det är helt lagligt. EU tillåter ämnet, även om enskilda EU-länder kan förbjuda produkterna.

Det är den linjen som det svenska Koloniträdgårdsförbundet nu kämpar för. I slutet av mars startade de en namninsamling, Pyralidstopp nu!, som kräver att den svenska regeringen förbjuder användningen av pyralidprodukterna i Sverige.

Någon kanske tycker att effektiv spannmålsodling är viktigare än några hobbyodlare? För det första handlar det inte om någon liten grupp. Det är många tiotusentals som är fritidsodlare och som hittills drabbats. Det handlar också om konsumentsäkerhet – den som köper, många gånger eko-märkta, produkter av etablerade jord- och gödselföretag ska väl kunna kräva att få giftfria produkter?

För det andra visar den snabba spridningen på att det i en cirkulär ekonomi inte är möjligt att begränsa spridningen – hur ska exempelvis professionella potatis- eller tomatodlare kunna säkerställa att de i längden inte drabbas?

Det är hög tid att hobbyodlarnas larm tas på allvar och användningen av pyralidprodukterna förbjuds. Gifterna finns kvar länge i jorden. Ju förr de förbjuds dess bättre.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp