DELA

Starkt stöd i pejlingen eller brist på fantasi?

Sittande lantråd är den överlägset starkaste kandidaten för lantrådsposten efter valet om knappt ett år. Detta enligt ”gatans parlament”, som sade sitt i en pejling i onsdags.
Det är ett intressant resultat, eftersom de som sitter vid makten sällan brukar vara omåttligt populära.
I pejlingen tyckte 31 av 100 att Viveka Eriksson kan fortsätta som lantråd efter valet. Är det så väldigt starkt, knappt en tredjedel av samtliga?
Det är stark, beroende på att följande namn på listan, obundnas Gun-Mari Lindholm och socialdemokraternas Camilla Gunell, ledare för var sitt oppositionsparti, stannade på 10 röster var. Och beroende på att ett regeringsparti ”skall” gå dåligt i opinionsmätningarna.
Men så har vi nummer två på listan ”Någon annan” med 27 röster.
Drygt en fjärdedel av samtliga svarande vill alltså ha någon annan än en sittande partiledare. Några har satt ut namn på denna ”Någon annan”, men de flesta inte.

Det finns två saker att ta hänsyn till här – minst. Två fenomen, som kan antyda att det inte är så enkelt som det ser ut.
Det ena är att många slentrianmässigt påstår att politikerna, de som styr för tillfället, inte är något att ha. Läs messaspalterna och man inser snabbt att politiker skall man inte vara om man vill vara populär. Man kan med andra ord utgå från att en del av dem som har svarat ”Någon annan” har gjort det för att de inte litar på politiker. Ingen är helt enkelt bra nog för att leda landskapet.
När det sedan blir val så går rösten i alla fall till någon av dem som man egentligen inte är så nöjd med eftersom det inte finns någon kandidat som är perfekt i alla avseenden. Så en del av de 23 röster, som inte har gått till någon namngiven ”Någon annan” kan helt säkert fördelas bland partiledarna.

Det andra är att det är lätt att rösta på den som innehar posten, förutsatt att personen i fråga inte har gjort bort sig.
Det fanns en tid när det påstods att riksdagsval på Åland betydde att man gick och röstade på riksdagsmannen. Det var enklast så. Kanske är det litet samma sak med lantrådsposten. Det finns ett lantråd, hon har inte förekommit i några skandalrubriker, alltså måste hon ha skött sig. Så varför byta?

Är det här ett försök att ta ner dem på jorden, som nu jublar över resultatet? Definitivt.
Med det system partierna har gått in för, att lantrådet tillsätts av det största partiet, åtminstone i en första omgång, så räcker det inte att Viveka är populär. Liberalerna måste dessutom bli störst i valet. Pejlingarna hittills har inte pekat i den riktningen.
Och litet beroende på hur det går med ordförandevalet inom centern på stämman i kväll så kan det finnas en kandidat som inte skyr några medel för att bli störst och lantråd. Harry Janssons uppdykande på scenen kom ingalunda oväntat. Litet mer oväntat är det att han skulle nöja sig med fyra år ifall det går vägen.
Ifall centern lyckas vinna valet och Jansson sitter som lantråd så måste han avgå antingen som lantråd eller som partiordförande ett år före nästa val, eftersom en minister inte kan leda ett parti inför ett val. Enligt Jansson själv. Och sannolikheten att han skulle stiga av från lantrådsposten – finns knappast.

Men där är vi inte. I dag vill 31 av 100 tillfrågade ha Viveka Eriksson som lantråd. Det är fler än för de tre följande partiledarna tillsammans. Just nu är det starkt.

Harriet Tuominen

harriet.tuominen@nyan.ax