DELA

Stadens skuldsättning alarmerande hög

Hoppsan, kan man utbrista när man bekantar sig med nästa års budget för Mariehamns stad.
Plötsligt är det Socialdemokraterna som håller i kostnaderna och sparar på investeringarna, och Frisinnad samverkan och Liberalerna som slösar.
Enligt stadsstyrelsen förslag ska Mariehamn under en kommande treårsperiod investera i nytt (Trobergshemmets andra etapp, Övernäs skola, hamnen, Nyängens dagis) för närmare 30 miljoner euro.

Enligt förslaget ska denna enorma puckel klaras av med lånade pengar. Redan i dag har mariehamnarna en skuldbörda som enligt stadens revisorer är för hög och borde mana till eftertanke. Ordförande i revisionsgruppen Christina Johansson-Gammals sade i juni i år till Nya Åland: ”Vi upprepar det vi sagt under flera år. Det är ett alarmerande resultat, det handlar om enorma summor bara i låneräntor.”
Under den gångna tioårsperioden har skuldbördan för stadens invånare stigit från 500 euro per person till närmare 3.000 euro per person. Nu blir det alltså ytterligare påslag, innan man enligt stadsstyrelsens treårsplan ska kunna spara tillräckligt på driften för att kunna börja betala på lånen.

Alla investeringar som planeras är viktiga och behjärtansvärda projekt, inte tu tal om annat. Men måste allt göras nu? Den krassa erfarenheten från försök både i landskapet och staden är att driftsinbesparingar ser lätta ut på pappret, men är oerhört svåra att faktiskt genomdriva när det handlar om människor och verksamheter som ska bort. Därför blir man lite betänksam när man i stadsstyrelsen budgetförslag läsar att man under 2012 säger sig kunna spara en miljon på stadens driftskostnader.
Då är det inte bara pessimisten, utan också realisten som säger: det kommer aldrig att gå.
Socialdemokraternas förslag till en höjning av skattöret röstades inte helt oväntat ner i stadsstyrelsen. Tidigare i år uttalade sig stadsstyrelsen ordförande Johan Ehn (FS) positivt om en förhöjd fastighetsskatt för de bosatta i staden som inte betalar annan kommunalskatt. Varför inte titta där för att bredda skattebasen, snarare än låna till hela kalaset?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax