DELA

Spel för hemmapubliken eller trovärdigt (c)-utspel?

Åland vill ha plats i Europaparlamentet.
Åland vill ha talerätt i EG-domstolen.
Åland vill, men får inte.
Dags alltså att förhandla om avtalet med EU?
Beskedet från centerns lagtingsgrupp – ett besked som dessvärre fastnade någonstans i cyberrymden på sin väg till Nya Åland – att man vill omförhandla Ålands anslutningsavtal med EU, kom onekligen överraskande.
Som centergruppen säger i sitt pressmeddelande har lagtinget tidigare kommit med klämmar om ökat inflytande i EU-frågor när man har godkänt nya EU-fördrag. Men klämmarna har inte lett någon vart.
Den här gången sände ett enigt lagting en motion till riksdagen om att man nu vill ha sin rättmätiga plats i parlamentet i Bryssel, men det blev nej. Inte helt oväntat. Som följd av det borde lagtinget säga nej till det kommande EU-fördraget, vilket dessvärre kan placera Åland på utsidan av EU, eftersom det nya fördraget upphäver de tidigare. Vad det skulle betyda har ingen vågat reda ut, men lätt skulle det inte bli.

Nu kommer alltså centern med en helt ny lösning. Man förhandlar fram ett nytt anslutningsavtal för Åland. Ett bättre.
Att det nuvarande sågs som överraskande bra när det godkändes har många hunnit glömma. Nu ser man bara de negativa följderna av EU-medlemskapet, att Åland har svårt att göra sig gällande, att Åland blev av med vårjakten och snuset, förbudet mot drivgarnsfiske, osäkerheten för sockerbetsodlingen med mera.
Centergruppen skriver att man ser det som ytterst viktigt att självstyrelsens status och Ålands självbestämmanderätt tryggas långsiktigt. Man vill ha ett avtal som respekterar självstyrelsens status och lagtingets lagstiftningsfullmakt.
Det låter hur bra som helst. Men vem skall göra det?
Finland. Finland, som enligt den politiska ledningen på Åland inte lyssnar på vad Åland vill. Kan Åland lita på att Finland ställer upp?

Än så länge nöjer sig centern med att undersöka möjligheterna att förhandla fram en nytt och bättre avtal. Om man kommer till att det kan gå så blir följande steg att få regeringen med på noterna. Förutsatt att hela Åland står bakom. Det kan man inte heller veta
I radions valdebatt i torsdags tolkade en del av riksdagskandidaterna utspelet så att centern, eller delar av den, vill ut ur EU. Och man varnade kraftigt för att på minsta sätt öppna det avtal som nu finns. Risken att bli av med till exempel taxfree-handeln sågs som uppenbar.
Om det politiska Åland kan enas om att man vill försöka omförhandla avtalet och om man får Finland med på att göra det, så måste man sannolikt räkna med att inte få nya förmåner gratis. Man måste ge något för att få något annat. Kanske just taxfree mot parlamentsplats. Skulle Åland vinna på ett sådant byte?

Det smarta med upplägget är att man inte behöver bestämma det nu.
Först jobbar man framåt så långt man kommer och medan det pågår gäller det gamla anslutningsavtalet. Om det så småningom blir förslag till ett nytt anslutningsavtal för Åland så kommer det till lagtinget, som får ta ställning. Och först efter det att ett nytt avtal är godkänt upphävs det gamla.
Åland riskerar alltså ingenting. Eller?
Ett anslutningsavtal förhandlas inte fram på några månader. Vad händer om EU får ett nytt fördrag under tiden, hur skall Åland ställa sig till det?

Än så länge vet vi inte hur allvarligt menat förslaget är, om det överhuvudtaget är förankrat någon annanstans än i centerns lagtingsgrupp. Det kanske är mest ett spel för hemmapubliken. Vi har lagtingsval om drygt ett halvt år och centern lär inte stillatigande låta Ålands framtid ta mer centerröster än gruppen redan gjort.
Sett ur det perspektivet så är en omförhandling av EU-avtalet en klart tryggare väg att gå än att först kräva självständighet för Åland, säga upp alla avtal och sedan börja förhandla om ett nytt avtal med EU.
Men än så länge verkar ingendera vägen väldigt sannolik.