DELA

Spännande utveckling mot öppnare demokrati på nätet

Sociala medier har inte bara blivit var mans nya sätt att kommunicera. Det är också den senaste vägen för politiker att nå ut till väljarna.
Bloggar och Facebook tillhör vardagen för massor av människor i dag. Vi delar med oss av vardagsbestyren, hälsar och grattar och deltar i debatter på nätet. Vi sköter affärskontakter och gör reklam för oss själva. De sociala medierna har blivit en lika naturlig del av vardagskommunikationen som telefon och sms.
Men för en grupp i samhället är det ett känsligt kapitel. Helt utan orsak.
I Sverige har det flera gånger debatterats om utrikesminister Carl Bildts bloggande och twittrande. Han har några gånger skickat ut 140-teckensmeddelanden på mikrobloggen Twitter innan regeringen fattat beslut om officiellt ställningstagande i frågan. Det har lett till både kritik, främst från oppositionen och viss media, men också hyllningar från de som tagit de nya informationskanalerna till sina hjärtan.
I Norge fick statsminister Jens Stoltenberg mycket beröm för sitt sätt att hantera sorgen efter terrorattentatet i somras. På twitter följs han nu av över 100.000 personer världen över och använder sitt twittrande både till att föra ut politiska åsikter och att föra en dialog med sina väljare.

På Åland använder ett flertal av ledamöterna i lagtinget och ministrarna i regeringen sociala medier för att föra ut sin politik. En av de mer aktiva är nyss tillträdde näringsministern Fredrik Karlström som under många år har använt sig av sociala medier, inte minst bloggen.
I förra veckan lade Karlström ut ett förslag till nytt företagsstöd på sin blogg. Han twittrade också ut info om bloggposten.
Förslaget, som ni kunde läsa om i Nya Åland förra veckan, går ut på att förändra stödet till företag från dagens direkta bidrag till att landskapet i stället skulle ersätta vinstskatten för de nystartade företag som lyckas ge vinst de tre första åren. Taket är dock satt till 200.000 euro på tre år.
Förslaget var, när ministern lade ut det på sin blogg, varken förhandlat i regeringen eller utrett av tjänstemän. Det var helt enkelt ett tankeexperiment från ministern, som eventuellt kommer att leda till ett skarpt förslag.
– Det är en första fundering och ett sätt att visa min inställning till näringslivet. Jag vill gärna öppna för alla att söka bidrag, berättade Fredrik Karlström när jag ringde upp för att höra hur han tänkte kring att offentliggöra tankarna.

Det hör inte till vanligheterna att en minister gör på det här sättet och ger offentlighet till ett förslag som just sett världens ljus. Normalt ska det malas i politikens kvarnar, det ska förhandlas och utredas.
Men icke desto mindre är sättet att bedriva politik på intressant. På Karlströms blogg finns i skrivande stund nio kommentarer under inlägget. Diskussionen är igång, och kanske får sig näringsministern både kloka och näringsrika funderingar till lags av medborgarna/läsarna.
I tider då vi ofta pratar om att besluten fattas långt över medborgarnas huvuden har de sociala medierna, rätt använda, en enorm chans att vara ”den vanliga människans” direktlänk till makten. Huruvida Fredrik Karlströms förslag kommer att bli verklighet, och om det i sådana fall faktiskt skulle ge nystartade åländska företag den hjälp de behöver för att bli framgångsrika, kan vi återkomma till.
Men som företeelse, att fler än de inre politiska kretsarna får tillgång till förslagen innan de är färdigmalda, är synnerligen intressant.
Och förhoppningsvis ett tecken på en ny, öppnare tid för vår demokrati.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax