DELA

Spännande och framsynt syn på trafikens framtid

Om kommunikationsministeriet får igenom sina förslag kan Finland bli en progressiv och spännande bilnation med en miljövänlig bilpark.
I fredags skickade det finska kommunikationsministeriet ut ett högintressant pressmeddelande. Det handlar om en ny miljöstrategi för trafiken i landet. Högintressant, inte för att det är ett nytt regeringsprogram, utan för att det lovar progressivitet, är nytänkande och verkar vid en första blick som att regeringen i Helsingfors faktiskt fattat poängen. Och det kommer att ha stor inverkan på det bilälskande Åland, där antalet registrerade fordon överstiger antalet invånare.

Trafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, gaser som bidrar till klimatomställningen i världen. Därom råder få tvivel. Hur detta ska lösas har det funnits lika många alternativ som röster som förklarat. Allt från att helt förbjuda bilar som drivs med fossila bränslen till elbilar och spårtrafik.
Kommunikationsministeriet bjuder nu på en vision som ter sig både vettig OCH nytänkande.

Ministeriet pekar ut tre centrala utmaningar i sin strategi: att dämpa klimatförändringen, minska de hälsoproblem som trafiken orsakar och att skydda Östersjön. Det må verka alldeles självklart, men ändå är det positivt och viktigt att främst det sistnämnda finns med högst upp på listan. Inte minst för oss på Åland som är omgivna av Östersjön.
För att kunna nå de här målen radar man upp en lång rad åtgärder. Bland dessa finns att styra medborgarnas val av transportmedel mot sådana som släpper ut mindre skadliga ämnen och gaser, att snabbt förnya bilbeståndet, gynna utsläppssnål fordonsteknologi, öka användningen av biobränslen och alternativa drivmedel samt bättre planering av trafikleder.
För att nå målen säger man att det ”sannolikt krävs” nya ekonomiska styrmedel och att man börjar använda intelligenta tjänster i trafiken. Låt oss återkomma till det sista, och först titta på de förstnämnda åtgärderna.
Att förnya bilbeståndet och styra det mot bilar med biodrivmedel eller el-bilar/hybrider torde innebära att staten kommer att lägga om beskattningen på inköp av bilar liksom fordonsskatten. De höga skatterna på nybilsköp är en av de främsta, om inte den främsta, anledningen till att den finska bilparken hör till EU:s allra äldsta. Äldre bilar släpper ut mer farliga ämnen och är inte lika säkra att färdas i.
Men Finland har ingen bilindustri av betydelse för statskassan, därför har beskattningen på bilköp kunnat hållas hög. Signalen från ministeriet är nu att styra bilköpen mot bilar som är snällare mot miljön med skattevapnet. Det är bra.

Att man inte går i samma fälla som Sverige gjorde i mitten av 00-talet, där det mesta av bilmiljöpolitiken styrdes till att främja etanol som drivmedel, har ministeriet uppenbarligen insett att lösningen på problemet med trafikens miljöpåverkan inte finns i ett drivmedel eller en sorts motor. Det kommer krävas en lång rad olika lösningar.

till de sistnämnda åtgärderna, där intelligenta trafiklösningar är en del är aningen luddigt, men likväl högintressant. De kan innebära allt från hemsidor och appar för att underlätta samåkning till spårbilar.
Just spårbilar kommer Sundbybergs kommun utanför Stockholm att utreda under nästa år. Lösningen finns redan på en rad ställen i världen och beskrivs som ett koldioxidneutralt alternativ som passar för mindre tätorter. I åländska termer ineebär det Mariehamn och de närmaste delarna av Jomala. Bilar är förarlösa och går på räls, ofta några meter upp i luften. Billigare och enklare att anlägga än tunnelbana eller spårvagn, och bättre anpassat för mindre städer.

Kommunikationsministeriet har lagt fram en både ambitiös och spännande miljöstrategi. Ändå kvarstår den stora frågan: hur ska Finland, hårt pressat av krisen, ha råd att genomföra ens någon av åtgärderna under den tid som strategin ska gälla, fram till 2020?
Å andra sidan: har vi råd att vänta med miljöåtgärderna?

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax