DELA
Foto: Wikimedia Commons

Spännande framtidsvision

Smarta elnät är en spännande framtidsvision, den kan vara närmare än vi tror.

Åland kan vara med i framkanten av utvecklingen av de smarta elnäten i Finland.
Åland närmar sig ett medverkande i ett nationellt pilotprojekt om smarta elnät. Det är ett samarbete med innovationsklustret Clic Innovation som kan möjliggöra för Åland att ta nästa steg mot framtiden och bidra till att skapa en testzon för ett smart elnät.

Förnybar energi är på frammarsch globalt. International Energy Agency, IEA, rapporterar att energi från förnybara energikällor är världens snabbast växande kraftslag. En halv miljon solpaneler installeras varje dag i världen. I Kina byggs två vindkraftverk varje timme. I den förra ledaren på det här ämnet skrev vi att företagsjättar som Apple, Google och Amazon redan nu har ambitiösa klimatmål, de följs av många som är på väg att förändra förutsättningarna för energi från fossila bränslen. Men peak oil, alltså att användningen av fossila bränslen står på sin topp och börjar vända neråt, innebär inte bara att vind-, vatten-, och solkraft i större utsträckning än tidigare i den industrialiserade världen tar över från fossila bränslen. Den möjliggörs tack vare tekniska framsteg.

En fråga som måste lösas för att nya framsteg ska kunna göras är lagringen av el. I ett traditionellt kraftverk kan el produceras när den behövs men förnybara energikällor är inte lika effektiva dygnets alla timmar. Solpaneler fungerar givetvis bäst när solen lyser, och vindkraft är mest effektiv när det blåser. Nutidens och framtidens elproduktion måste kunna vara flexibel om den ska bli effektiv. Då måste elen lagras, vilket i dagsläget är möjligt men inte nödvändigtvis billigt.

Det finns olika typer av för lagring. När förhållandena är goda kan överskottsenergi användas till att pumpa vatten till reservoarer, eller skapa högtrycksluft som vid behov kan omsättas till el igen. Elen kan lagras i litiumjonbatterier eller saltlagring, MSES.

Ett smart elnät kan också vara lagring i sig. I helgen ordnades den första elbilmässan i Sverige och där berättade en talesperson för elkraftsbranschens intresseorganisation Power Circle om marknadens prognoser för elbilar eller hybrider. 2025 räknar Power Circle med att en miljon bilar i Sverige är eldrivna eller hybrider. I dag finns cirka fyra miljoner fordon i Sverige. Elbilen kan vara en lagringskälla i sig, i ett smart elnät.

Ponera att din elbil behöver vara laddad till 40 procent för att ta dig till jobbet. Vid gynnsamma förhållanden kan det smarta elnätet lagra mer el i din bil, till exempel ladda batteriet till 100 procent, för att sedan ta från ditt batteri när elen behövs till andra områden. Det kan låta som science fiction, men är en realistisk tanke. Detta kan också vara möjligt för personlig lagring av förnyelsebar el i hemmen, till exempel via solpaneler. Människors intresse för att bli en prosument, alltså både elproducent och konsument genom till exempel egna solpaneler där ett eventuellt överskott kan säljas till andra konsumenter, fortsätter troligtvis att öka.

Här finns konkreta åtgärder att göra för landskapsregering och elbolag. Genom att subventionera solpaneler och lagringsytrymmen för privatpersoner sparar samhället pengar istället för att betala för ett stort centralt lagringscenter. Det är en god investering om de smarta elnäten närmar sig verklighet på Åland.

De smarta elnäten är nästa steg i revolutionen mot en hållbar värld. Det ska bli spännande att se vilken roll Åland får spela i utformningen av den framtiden.