DELA

Vive Viviane!

Ibland är det så skönt. Det kan vara rättvisepatoset i mig, det kan vara någonting annat, men jag njuter i fulla drag när någon säger ifrån på skarpen mot orättvisor och ynkligt agerande.
Viviane Reding är min hjältinna.

Det är ett par veckor sen nu, drygt, som jag här på samma sida skrev om den omänskliga behandlingen av romer, med fokus på Frankrike. Orsaken var toppmötet, där man skulle diskutera en lösning – det vill säga hur bli av med dem. Och jag lade ansvaret på EU.
Viviane Reding, kommissionär för rättvisa och grundläggande rättigheter, var inte heller nöjd med sakernas tillstånd. Hon kallade till ett möte med två franska ministrar, som försäkrade att det ingalunda var romer man kastade ut utan alla som hade slagit upp läger utan tillstånd.
Och så läcker det ut ett cirkulär, där den franska regeringen uppmanar polisen att i sin jakt på illegala läger prioritera romerna.
– Och, mina damer och herrar, detta är ingen liten överträdelse i en så här viktig situation. Efter elva års erfarenhet av arbetet i kommissionen vill jag gå längre än så: Det här är skamligt.
Och så meddelar hon att det måste bli en rättslig utredning av Frankrikes agerande.
Underbart. Inte för att jag tycker illa om Frankrike, utan för att någon säger ifrån. Att någon har integritet nog att inte linda in budskapet så det kan tolkas som var och en finner för bäst. Möjligen var hon mer rakt på sak än vanligt för att två ministrar i den franska regeringen hade ljugit för henne. Det var det hon kallade skamligt, att man inte kan lita på officiella försäkringar av en regering.
Och vad gör president Sarkozy? Ber om ursäkt? Ingalunda. Han förnekar. Att det finns ett papper som talar om hur myndigheterna skall agera har liksom inte med saken att göra. Frankrike har aldrig tömt några läger på etniska grunder, fy nej.

Vem är hon? Viviane Reding kommer från Luxemburg, har doktorerat vid Sorbonne, är journalist (förstod väl att det fanns något där!), kom tidigt in i politiken hemma och har varit med i EU sedan 1989, först i parlamentet och sedan i kommissionen. Hör till den moderata högern i Europa, EPP.
Kommer hon att vinna slaget? Ifrågasatt. I ett Europa, där målet är att så långt som möjligt agera gemensamt finns en uppenbar risk att man så småningom väljer att tro på Sarkozy och avstår från en rättslig process mot Frankrike.
Men för att det skall ske måste nog utvisningarna ta sig andra former. Och då kanske Sarkozy tappar en del av de röster han har hoppats plocka från extremhögern genom sin rompolitik.

Var håller resten av Europas Viviane Redingar hus? De behövs för att väga upp alla Berlusconisar, Sarkozyar och MattiVanhanen-figurer.