DELA
Foto:

Vi var vettiga vildar

Om jag hade tvingats välja en annan tid att leva i, hade jag nog valt jägar- och samlartiden, alltså tiden innan vi började bruka jorden. Jag tänker ibland att människan är lite missanpassad i dagens samhälle. Det finns inte i vårt DNA att hantera blanketter, ansökningar, bankkonton och lösenord.

Själv känner jag att ju mer små saker jag tvingas tänka på, desto mer glömmer jag bort.

Under den senaste tiden har jag ofta för mig själv romantiserat kring jägar- och samlarkulturen. Jag försjunker ibland i artiklar med teorier om hur livet kanske var på den tiden. Vi människor verkar ha varit så fria. Ingen hade någon aning om vad man skulle stöta på när man vandrade fram genom vildmarken, på jakt efter mat, vatten och ett lämpligt ställe att slå läger på.

Genom att studera de fåtal jägar- och samlarsamhällen som finns kvar idag har forskare kunnat skapa sig en bild av hur vi levde. Människosläktet har under 90-procent av sin existens överlevt genom att söka fram sin föda i det vilda. Främst i form av växter. Vårt DNA har utvecklats för det liv som levdes tiden innan vi började bruka jorden för 12 000 år sedan.

Forskare hävdar att människor under den tiden behövde arbeta för föda ungefär 6,5 timmar per dag och hade gott om fritid. Kanske var det under fritiden som idéer som hjulet, pilbågen och synålen väcktes.

När jag läser om dåtidens sociala uppdelning slås jag av hur solidariskt deras samhälle låter. Det fanns oftast ingen egentlig ledare utan alla hade någonting att säga till om i gruppen, också kvinnorna. Hittar du mat så delar du med dig av den, för gruppens välbefinnande är ditt välbefinnande.

Men när vi började bruka jorden skedde stora förändringar i våra liv. Vi blev kortare, fick sämre tandhygien och bristsjukdomar. Samhället fick en tydligare social hierarki med envåldshärskare och krig. Däremot gav bofastheten och åkerbruket oss en större möjlighet att explodera i antal.

Skulle jag själv vakna upp en dag och befinna mig hos ett förhistoriskt jägar- och samlarfolk skulle jag nog inte klara mig särskilt bra.

Jag skulle sakna alla moderna bekvämligheter. Till exempel, Google, kaffe, och huvudvärkstabletter. Jag påstår inte heller att det var ett perfekt samhälle. Sysslorna var ofta uppdelade efter kön och det fanns inte mycket till sjukvård. Konflikter och svält förekom säkert i lika stor utsträckning då som i dag. Men jag tror ändå att vi har en del att lära oss av vår förhistoria.

Leo Sarling (praktikant)