DELA

Unga röster i skärgården

För två år sedan visste jag inte ett smack om vad politik innebar. Bilden som automatiskt ploppade upp i mitt huvud beskrev politik som någonting tråkigt och komplicerat. Kort sagt så ansåg jag att det inte var något för mig.
Vad har jag för möjlighet att påverka som ung tonåring? För mig var svaret sorgligt nog: ingenting! Att uttrycka åsikter öppet, bolla kring skärgårdstrafiken och överhuvudtaget påverka i samhället är de vuxnas jobb. Inte mitt… eller?

Det
hela börjar med att jag deltar i Young Voices. Young Voices är ett tvåårigt projekt som syftar till att öka ungdomars delaktighet i frågor som berör Ålands och Stockholms skärgård. Under projektets gång ordnas läger och workshops, med olika teman som tillexempel ”Demokrati och inflytande”.
På lägren lekte vi lekar, gjorde övningar och diskuterade i grupper. Tankar kring skärgårdstrafiken, fritid, kompisar, olika sorters problem och lösningar väcktes. Nya idéer och kreativa lösningar sprudlar överallt, det är bara fantasin sätter gränser. Jag fick lära mig att ungdomars åsikter och tankar är viktiga, och att unga kan påverka och skapa förändringar.
Vi är trots allt en del av samhället, och det är viktigt att våra åsikter och idéer får ta plats.

Den
här helgen gick ännu ett Young Voices läger av stapeln. Temat denna gång var ”Young Voices här och nu och hur det kan leva vidare” eftersom projektet sakta börjar lida mot sitt slut. Vi ungdomar övade oss i att ta plats och prata inför folk, samt hålla egna tal.
En hel massa förberedelser är nu i full gång inför den stora slutkonferensen den 14 oktober i Stockholm. Där ska vi presentera det vi har gjort under dessa två år för politiker och tjänstemän, samt framföra våra idéer och tankar. Jag ska bland annat hålla tal om vilken betydelse Young Voices har haft för mig och vad projektet har gett mig.

Jag
kan berätta lite smått här och nu. Young Voices har gett mig mod att våga uttrycka mig och gjort mig mer självsäker. Det har gett mig lärdomar om inflytande, härskartekniker och om hur man kan gå tillväga för att kunna förändra. Jag har övat mig i att ta mera plats samt våga stå upp för mig själv.
I dag har jag drömmar, förhoppningar och visioner om framtiden och om hur skärgården kan leva vidare. Jag är helt övertygad om att jag och andra ungdomar kan påverka.

Vad
är då resultatet av allt detta? Förutom det jag räknade upp ovan så väntar jag på den stora slutkonferensen med stora förhoppningar.
Numera sitter jag också med i styrelsen för SKUNK (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) och är även delaktig där.

Så,
vad anser jag om politik nu?
Tja, efter allt detta kan jag kort säga att jag är väldigt positivt inställd!

Victoria Helin (prao)