DELA

Svårare granska skatteflyktingar

I Togo blir 3 400 handikappade barn utan basservice. I Kenya och Bolivia får 16 600 respektive 25 400 barn inte börja skolan. Sammanlagt 12 000 barn i utvecklingsländer blir inte vaccinerade (hs.fi 22.8).

Det här är några av konsekvenserna då Finlands nuvarande regering med Centern, Sannfinländarna och Samlingspartiet skär ner i Finlands bistånd med 330 miljoner euro under 2016. Nedskärningarna drabbar civilsamhället, internationella organisationer, samarbetet med länder och regioner. Frivilligorganisationerna är tvungna att lägga ned över 40 procent av sin verksamhet, konstaterar Utvecklingspolitiska kommissionen.

Det rimmar illa med regeringsprogrammet som förkunnar att ”Finland ska fortsätta att aktivt delta i internationell krishantering. Regeringen betonar en samordning av militär och civil krishantering samt utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och fredsmedling. Finland ska bära globalt ansvar och stärka sin säkerhet genom att i internationellt samarbete främja hållbar utveckling, fredsbyggande och kvinnors och flickors ställning”.

En medborgarorganisation som drabbas av nedskärningarna är Finnwatch, som undersöker hur och om finländska företag tar sitt samhällsansvar i utvecklingsländer. Organisationen är främst känd för att blotta när kända finländska företag som till exempel Marimekko, Iittala och Fiskars anlitat underleverantörer vars fabriker är farliga.

Mest känt är Finnwatch ändå för sina granskningar om hur finländska företag försöker smita under skatter. Men också den granskningen försöker den nuvarande regeringen försvåra.

Just nu håller Finansministeriet i Finland på att förbereda en möjlighet för finländska placerare att gömma sig i ett register och inte avslöja vem de är och hur stor deras aktieportfölj är. I dag är det möjligt för utländska investerare att inte uppge sitt namn men än så länge ska finländska placerare finnas i registret.

Många , bland annat Föreningen för grävande journalister, är oroade för att ett register försämrar transparensen och gör det ännu svårare att granska både offentliga och privata bolag. Det skulle tillexempel leda till att det blir ännu lättare att smita undan skatter. Också det här står i skarp kontrast med regeringsprogrammet som talar om mera öppenhet och transparens.

Det kanske är en naiv fråga men man undra hur många miljoner, förmodligen också miljarder, Finland kunde ge i bistånd om man kunde stoppa en del av den aggressiva skatteplanering som gör att enorma summor försvinner ur landet.