DELA

Statsministern ogillar händkans

Kanske är jag för kritisk till landets statsminister Matti Vanhanen. Men i så fall får han till stor del skylla sig själv, tycker jag, för kvinnoaffärer och valfinansieringsschabbel och vanan att likt en teflonpanna stöta ifrån sig allt som skulle fastna på en vanlig människa.
Den här gången handlar det om något helt annat, nämligen förmågan att uttrycka sig på engelska.
I Helsingin Sanomats senaste månadsbilaga betygsätter två brittiska herrar finländska politikers engelskakunskaper på basis av inspelade tal. Betygen blir inte särdeles höga, utom för utrikesminister Alexander Stubb som får en full tia.
”För att få toppbetyg krävs bara att man växer upp i ett tvåspråkigt hem, sommarjobbar i Tyskland, studerar i USA, Paris och London, jobbar utomlands och gifter sig med en britt”, konstaterar reportern.

Statsministern får inte toppbetyg. På den presskonferens som ordnades efter skolskjutningen i Kauhajoki förra hösten fattade han mikrofonen och sa:
”Kän piipöl ket laisens tu ö händ kan sou frii laik it häs biin juusd i Finland” och fortsatte med ”Sou aim veri kritikal foor tis gan, tiis händkans”.
Med god vilja förstår man ju att han tycker att folk får vapenlicens alltför lättvindigt och att han är kritisk till handeldvapnen. Men förstod någon med engelska som modersmål vad han ville förmedla?
Tvåmannajuryn anser att tiden är förbi för tröstande och uppmuntrande uppmaningar till politikerna att det är okej att de försöker tala engelska. Om de inte lär sig tala bra engelska, med rätt grammatik och användning av idiomatiska uttryck, så ska de hålla sig till kommunpolitiken. Så lyder herrarnas stränga dom.

Hur ser
det då ut på åländsk hemmaplan?
Tja, jag har nästan inte hört någon politiker utom Britt Lundberg i EU:s regionkommitté tala engelska. Hon pratar ledigt och lätt och har inga svårigheter att hitta ord.
Men hur är det med de andra? Borde man ordna offentliga utfrågningar på engelska för politiker som aspirerar på platser ute i Europa? Hur stor roll ska det spela att engelskan flyter på obehindrat? Spelar det alls någon roll?
Kanske lagtinget skulle införa en sån regel att debatten en dag i veckan förs på engelska. Då skulle alla få träna på uttal, ordval och grammatik, och på kuppen kunna bli ena riktiga hejare på språket.
Andra skulle möjligen hämmas och ropa att Åland ju är enspråkigt svenskt. Okej, då skulle de trilla av Europavagnen.

För Europa
bryr sig nog inte i praktiken så mycket om landskapets enspråkiga status. I Europa vet de flesta inte ens var Åland ligger.
Vill man berätta om det så får man lov att göra det på engelska. Helst god.
Utan händkans.

ANNIKA ORRE