DELA

Snällhet ger status

Vet du vad det är som ger dig hög status i andras ögon, åtminstone om ögonen sitter på någon från Sverige?
Låt mig ge några exempel. Att din blogg är välbesökt? Att din almanacka är fulltecknad? Att du är singel med ett intensivt kärleksliv? Att du har opererat bor vecken på dina ögonlock?
Fel, fel, fel. Alla exempel ligger i statusbotten, på platserna 91 till 97 av 100. På absolut sista plats ligger ”förbättra sitt utseende med medicinska hjälpmedel”.
Det visar det svenska företaget United Minds årliga undersökning. I år gjordes som görs i Sverige och Kina. Via en digital e-postenkät den 19-26 november tog 1.078 svenskar och 1.205 kineser ställning till 100 påståenden som de rankade längs en femgradig skala. Utöver det fick de svarande ta ställning till ett antal påståenden om värderingar.

Om svaren
skiljer sig mellan Sverige och Kina? Både ja och nej.
Exemplen ovan handlade om den svenska bottenlistan Gemensamt för kineser och svenskar är att det är lågstatus att operera sig till skönhet och ha en minst 15 år yngre fru/man. I Kina är det dessutom lågstatus att arbeta inom media (plats 95) och ha fler än ett barn (plats 93).
Däremot är det stor överensstämmelse mellan länderna på högstatuslistan.
Så här ser tio i topp ut i Sverige: 1. Vara allmänbildad. 2. Vara duktig på sitt arbete. 3. Vara en engagerad och bra förälder. 4. Att vara snäll. 5. Att tala många språk flytande. 6. Ha jobbat ihop sin förmögenhet själv. 7. Kunna bestämma över sin egen arbetstid. 8. Lägga tid och pengar på att hjälpa behövande människor. 9. Ha ett långt och stabilt äktenskap. 10. Ha en klar och tydlig livsåskådning.
Motsvarande topplista i Kina: 1. Att vara snäll. 2. Att verka självsäker och framåt. 3. Att ha en klar och tydlig livsåskådning. 4. Ha ett långt och stabilt äktenskap. 5. Ha en egen hoparbetad förmögenhet. 6. Ha en helt egen stil. 7. Vara allmänbildad. 8. Vara duktig på sitt arbete. 9. Vara en engagerad och bra förälder.10. Ha många vänner.

Det är första
gången som ”Att vara snäll” hamnar så här högt på den svenska listan. Tala om att mjuka värden regerar – att man är snäll, påläst, duktig, bra förälder och dessutom händig.
Det låter nästan för bra för att vara sant.
Men när det handlar om miljömedvetenhet ligger kineserna långt före svenskarna. I Kina ger omtanken om miljön högre status än i Sverige. För en svensk är det kanhända lite svårt att smälta, men så är det.