DELA

Smart med snygga kandidater i val

Hela livet har vi lärt oss att utseendet inte spelar någon roll, det är insidan som räknas och det är viktigare att vara smart än att vara snygg.
Pyttsan.
Nu är det bevisat, det vi haft på känn hela tiden, vi som inte är några skönhetsmisser: Vacker vinner. Också i val.
Alltså: Att ställa upp snygga kandidater är smart valtaktik för partierna. Ett attraktivt utseende ger 12 procentenheter extra för kvinnor och 5-7 för män.
Hufvudstadsbladet, som har gått igenom forsningen om området, går tillbaka till den amerikanske nationalekonomen Daniel Hamermesh som i början av 1990-talet slog fast att snygga personer tjänar mer än sina fulare arbetskamrater. Andra undersökningar visar samma sak – snygga advokater, lärare och reklammakare kan tjäna 10-15 procent mera än de med alldagligt utseende.
Nationalekonomiska institutionen vid Helsingfors universitet hakade på. Professorn tog hjälp av två nationalekonomer i Sverige och tillsammans bad man 8.600 personer, mest svenskar och amerikaner, bedöma foton av 1.900 slumpmässigt utvalda finländare som ställde upp i riskdagsvalet 2003 och i kommunalvalet 2004. Kandidaterna var socialdemokrater, samlingspartister, gröna och vänsterförbundare. Bedömningskriterierna var fem: Hur pålitliga ser de ut? Hur intelligenta ser de ut? Hur trevliga, kompetenta, snygga?

Forskarna fann att alla kriterier korrelerade positivt med väljarnas beteende, och det överlägset starkaste förklaringsvärdet hade – just det – skönhet. I 65 procent av de undersökta fallen var kvinnor som valts in första gången snyggare än genomsnittet. För män var siffran 57 procent.
Förklaringen lär ligga djupt i vår reptilhjärna. Psykologen Nancy Etcoff berättar i sin bok Survival of the Prettiest (också citerad i Hbl) att vi reagerar på skönhet som stenåldersmänniskor: Skönhet signalerar hälsa och fertilitet, alltså det som evolutionen bygger på.
Den finska studien följs som bäst upp av en liknande i Sverige. Nu är det finländarnas tur att bedöma foton på 266 av 349 svenska riksdagsledamöter i åldrarna 24-70 år. Ledamöterna är moderater, sossar och folkpartister.

Och hur ser det ut på Åland? Tja. Till riksdagsvalet om en månad är det för sent att ragga misser av båda könen, men till höstens lagtings- och kommunval finns det gott om tid.
Å andra sidan är enbart skönhet ingen garanti för ett lyckat val. Det bästa för ett parti är att ställa upp en person som redan valts in en gång, säger forskarna också.
Men nog kunde våra kandidater bli åtminstone så medvetna om hur de tar sig ut att de gör det bästa möjliga av det de har. Rak rygg, spänstiga steg, rappt tal, glatt leende och tindrande ögon har väl aldrig varit till förfång för någon enda människa?
The Looks of a Winner heter förresten forskningsrapporten, ifall någon vill fördjupa sig.