DELA

Släng bort din mat, delta i traditionen!

I går rapporterade Hufudstadsbladet om EU:s plan för att råda bot på de ryska importsanktionerna. Planen är simpel: förstör överloppsmaten. För snart två veckor sedan offentliggjorde Ryssland sin lista på länder från vilka de inte längre importerar kött, mjölkprodukter och färskvaror.
Konsekvensen på Åland är att sanktionerna drabbar landskapet i andra hand då matpriserna måste pressas ner på grund av det överskott av matvaror som uppstår om Ryssland vägrar ta emot Holländska lökar.

Nu kontrar EU-kommissionen med ett av flera stödpaket till livsmedelsindustrin: 125 miljoner euro till odlare av grönsaker och frukter. Målet med stödet: att förhindra att maten når marknaden för att upprätthålla den rådande prisnivån. Pengarna ska gå till att förstöra maten.
”Är det inte vansinne?” frågar Staffan Bruun i sin artikel.
Vansinnet är väl snarast att bli chockerad över att vi slösar mat. Vi gör det hela tiden.
Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisationens (FAO) senaste rapport går 1,3 miljarder ton mat (drygt 750 miljarder dollar) till spillo varje år, globalt sett. Med andra ord går en trejdel av all mat på jorden direkt i slaskhinken.

Inte särskilt överraskande uppmanar FAOs generaldirektör José Graziano da Silva att alla i den mänskliga matkedjan skall tajta till och sikta på återanvändning och återvinning. Om inte för någon annan orsak än att 870 miljoner människor svälter just nu. Det är FAOs siffror, förresten.
Och vi i Finland gör vår del för att minska på matsvinnet. Bland annat tycker livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriet att mat som inte går åt i butiken kan ges till de fattiga i form av mathjälp. Det viktiga är att butiken fryser ner maten innan bäst-före datumen gått ut. Annars finns det risk att man blir sjuk om man äter maten.

Evira nämner inte vad som händer med maten som inte fryses ner i tid, men antagligen hamnar den på samma plats som en tredjedel av all mat hamnar i slutändan. Nästa hållplats: soptippen.
Kan det finnas ett tydligare sätt att visa hur människor finns till för pengar snarare än tvärtom än att ta en titt på vad vi gör med mat?
Det nya med EU:s stödpaket är att EU-kommissionen säger varför en miljard ton mat åker till tippen medan människor svälter. Hellre det än att ekonomin svälter.

Adrian Grönqvist