DELA

Silvervatten och annat båg

Tror gör man i kyrkan sade gamla tiders auktoritära lärare åt elever som tvekade om svaret. Tro kan försätta berg och med god tro kommer man långt. Tro på dej själv! Tro på dina drömmar! Tänk positivt och förändra ditt liv i den riktning du vill genom positiva affirmationer, så predikar den moderna tidens profeter.

Jag har alltid intalat mig själv att jag är en utvecklingsoptimist, att jag tror att människan utvecklas genom historien, att vi lär oss. Jag har dock aldrig trott på ständig ekonomisk tillväxt och jag misstänker att historien går om inte i cirkel, så åtminstone i pendelrörelser, men något har hänt det senaste året.

Jag vet inte om Donald Trump och ”fake news” är upphovet eller resultatet, men allt oftare hör jag personer avfärda vetenskaplig forskning och fakta som om det var uttryck för värderingar. Hårddraget: ”Ja vetenskapen säger att jorden är rund, det får stå för dem. De är köpta av NASA eller utomjordingar. Jag är ingen expert, men jag har faktiskt läst på nätet att jorden är platt och jag vågar säga det.”

Det är ofta samma människor som menar att man aldrig kan lita på vad läkare säger för att de är köpta av läkemedelsindustrin. Det är svåra frågor, visst är läkemedelsindustrin inflytelserik och det finns en mängd lobbyorganisationer som arbetar för att påverka opinionen. Företag, organisationer och förmodligen också vissa länders underrättelsetjänster har människor anställda bara för att sprida desinforamtion på nätet.

Det kritiska tänkandet är grundbulten i all vetenskap. Det är viktigt att ifrågasätta och pröva hypoteser. Visar flera oberoende forskningsresultat samma sak tror jag på det, tills motsatsen har bevisats. Vacciner kan ge biverkningar det vet vi, men utan vacciner skulle en stor mängd människor dö och få allvarliga följdsjukdomar.

Jag blir personligen fruktansvärt bekymrad för den faktarelativism som breder ut sig. Folk slutar vaccinera sig och sina barn, folk dricker svindyrt silvervatten för att de tror att det botar allt möjligt och förtränger risken att det inte bara är verkningslöst utan dessutom kan vara farligt.

All heder åt YLEs program Spotlight som gjort viktiga och avslöjande reportage om detta denna vecka. Se dem!