DELA

Så illa är det inte!

Jag gillar karln, det har jag gjort i många herrans år. Men nu protesterar jag.
Ole Norrback, som i decennier har funnits med i debatten som riksdagsman, minister, nordist, partiledare, ambassadör och numera pensionärsledare påstår att massmedierna har missat sin uppgift.
Det är möjligt att han inte menar alla. Och det är möjligt att han inte menar allting. Men det han säger är att medierna har använt så mycket tid och utrymme på att rota i valfinansieringshärvan (-härvorna) att de har missat andra och viktigare saker. Vilka?

Bor man på Åland och håller sig till de åländska medierna utspädda med svensk tv så vet man kanske inte vad Norrback talar om. Det handlar om valbidrag till partier och enskilda kandidater från håll som borde ha låtit bli. Eller åtminstone borde ha deklarerat att de har betalat bidrag.
Det påstods också att blivande statsministern hade fått ett parti virke gratis när han byggde hus, något som inte gick att bevisa. Källan var anonym.
Kanske var det den saken som mest upprörde Norrback. Och att medierna dömde folk, tyckte han. Det är inte mediernas uppgift, i det har han rätt.
Till en del har medierna också tjatat ihjäl folk. Det är fel metod. En äldre man sade i en gatuenkät att det var dags för politikerna att sätta ner och foten och tala om att det här är saker som inte angår allmänheten.
Det var ingen bra reaktion. Om det är något som angår allmänheten så är det varifrån politikerna får sina pengar.

Och så säger Norrback att det aldrig är någon som granskar medierna och att det aldrig är någon som avgår om medierna begår fel.
Opinionsnämnden räknas inte, för det är branschen själv som granskar. Norrback jämför det med att några aktieägare och kunder granskar ett företag. Men massmedierna är sannerligen inte ett bolag. Och med tanke på den hårda konkurrensen ser man nog inte mellan fingrarna med kollegernas misstag.
Och att ingen har avgått. När FNB gick ut med dopningsbeskyllningar mot finska skidåkare 1998 och inte kunde avslöja källan så fick både reportern och hennes chef gå. Det är bara tio år sedan! (Har ingen avgått efter det?)
Och även om FNB då dömdes för ärekränkning så utreds härvan fortfarande. För som någon kanske minns så åkte ett antal finska skidlöpare fast för dopning ett par år senare. Det har du inte glömt, Ole. Du var i alla fall en av de fräscha på politikersidan när jag jobbade på FNB.

Inte gillar jag heller allt som skrivs. Det görs en massa undermåliga, ytliga saker av journalister som borde kunna bättre. Men Helsingin Sanomat och de andra med resurser skall fortsätta nysta i olika härvor. Också. Det tycker jag.