DELA

Resande folk och resandefolk

Resandefolk?

– Är det romer, funderar gobbin, eller de där irländarna som far runt och asfalterar?

– Nej, nu är du allt ute och cyklar, säger Inga Heller.

Lyckligtvis började dessa diskussioner då paret befann sig på bokmässan, där det också fanns en monter med livfulla representanter för just resandefolket med broschyrer och böcker och massor av information.

Resandefolket är en undergrupp under romer, som är en av Sveriges fem nationella minoriteter, utsedda av Socialstyrelsen. De andra är judar, samer, Sverigefinnar och Tornedalingar.

Från början var resandefolket adel från europeiska kungahus, sägs det. De flydde norrut på grund av förföljelse av sin kristna tro.

De är inte mörkhåriga som många romer, utan snarare ofta ljuslätta, nästan rödhåriga.

Det finns i dag mellan 20 000 och 50 000 personer i Sverige som kallar sig resande. Siffran är osäker, man kan tillhöra folket utan att veta om det.

De resande hade en gång dåligt rykte, det innebar skuld och skam att tillhöra folket.

Resandefolket ha r ett eget språk.

Svenskan har lånat en del ord: Tjej, lattjo, jycke, pröjsa, svischa och vischan. Men i dag finns inte många kvar som behärskar hela språket.

Kalle Jularbo var resande – men påstås ha skämts för sitt ursprung och inte velat prata om det.

Astrid Lindgren var släkt, på håll. Hon har beskyllts för att skriva nedsättande om hästhandlare och ”tattare”, men när resandefolkets egen dag firades för allra första gången i Sverige, också det i Göteborg nyligen, deltog personer ur Astrid Lindgrens-sällskapet och berättade om luffare, tivolifolk och hästhandlare, som man möter i Astrids berättelser.

Kulturgruppen för resandefolket har en hemsida www.KFRG.NET.

De första raderna lyder som följer:

Har du känt en kraft inom dig, som du inte vetat riktigt vad det är? Har du känt ett utanförskap som du inte har kunnat ta på riktigt?

Vi är många resande som har gått från utanförskap till gemenskap, låt våra vägar åter mötas

.

Så vi som har en längtan ut till vägarna, vi kan faktiskt vara både resande folk och resandefolk.

– Va lattjo!