DELA

Reclaim Herr Gårman!

Till alla fotgängare: Det är dags att ta tillbaka övergångsstället!
Denna del av gatan är ju faktiskt till för oss som av en eller annan anledning har valt att röra oss till fots. Merparten av vägen tillhör de som rör sig i trafiken med hjälp av bil eller något annat fordon men övergångsstället, det är vårt.
Vägtrafiklagen är klar och tydlig på den här punkten: ”Förare av fordon som närmar sig skyddsväg skall köra med sådan hastighet att han vid behov kan stanna före skyddsvägen. Föraren skall lämna fri passage åt gående som befinner sig på skyddsvägen eller står i beråd att beträda denna.” En bilist måste med andra ord sakta in redan om en fotgängare är på väg ut på skyddsvägen. När en bilist närmar sig ett övergångsställe skall han dessutom hålla en sådan fart att han hinner stanna om det behövs.
Nu är det ju inte alls så att alla bilister respekterar denna lag. Alltför ofta ser man bilar som svischar förbi ett övergångsställe utan den minsta antydan till att sakta ner. Och på den här punkten tror jag faktiskt att vi fotgängare måste tuffa till oss och kräva vår rätt. Vi måste sluta stå och vänta i evigheter på att en bilist skall ha så mycket förbarmade att han låter oss korsa gatan. Vi måste våga spänna blicken i den annalkande biltrafikanten och visa att just här och nu tänker jag gå över vägen. Och när vi väl passerar övergångsstället skall vi inte göra det skamset småspringande utan gå i vår vanliga takt.
En annan sak som vi måste sluta med är att tacka de bilister som faktiskt stannar vid övergångsställena. Varför då, kanske ni undrar, vad är det för fel med att visa tacksamhet?
Det är inget fel med att visa tacksamhet, säger jag, men en bilist som stannar vid ett övergångsställe har ännu inte gjort sig förtjänt av någon tacksamhet. Att tacka honom är att signalera att han har gjort något utöver det vanliga, att han i någon mån trots allt skulle ha haft rätt att köra om han så ville.
Men det enda han har gjort är att följa lagen, att göra det han skall. Tänk efter: Inte heller tackar bilisten en annan bilist bara för att denna respekterar högerregeln.
Nej, vi fotgängare måste stå på oss. Vi måste visa att på och kring skyddsvägen är det vi som bestämmer. Där skall vi inte huka oss, inte be om ursäkt för vår existens i trafiken.
Alla fotgängare, det är dags: Reclaim Herr Gårman!

Martin Portin