DELA

Rådjuren renar, men för sent!

Tänk att forskare kan ha så svårt att förstå varann. Eller att vi lekmän har så svårt att förstå forskare, för det kanske är så det är.

När docent Margaretha Gustafsson vid Åbo Akademi säger att rådjuren bidrar till att sprida fästingar och därmed borrelia så säger andra att rådjuren tvärtom renar fästingarna från borrelia. Och det är känt sedan länge.

Vem skall man tro på? Rådjuren smittas uppenbarligen inte av borrelia, hur många smittade fästingar de än attackeras av. Så?

En artikel i Hufvudstadsbladet nyligen, med Margaretha Gustafsson, visade fästingens levnadslopp.

Fästingen överlever under snön och honan lägger ägg när tiden är mogen och omgivningen lagom fuktig. Ur äggen kläcks larver, som suger blod på små djur – gnagare, ekorrar, fåglar – i några dagar och kan då smittas av TBE och borrelia. Larven blir nymf och suger blod på litet större djur inklusive människor i några dagar. 5 – 20 procent av larverna bär på smittan och för den vidare.

Så kommer vi till den vuxna fästingen, som suger blod från hjortdjur, husdjur och människor. 15 – 40 procent bär på smittan. Och de stackars nedsablade rådjuren? En hjort – rådjur, älg, vitsvanshjort – kan enligt Gustafsson varje sommar bära upp till 2.000 fästingar. En fästing kan bära på 2.000 ägg. Rådjur och vitsvanshjortar lever i vår närhet, kan ta sig in i våra trädgårdar. Och lämna efter sig en äggstinn fästing, som följande år ger upphov till tusen eller fler nya larver, nymfer, fästingar.

Det spelar alltså ingen roll hur mycket våra rådjur renar de äggstinna fästingarna från borrelia, för det är den nya generationen som smittas av olika smådjur som de suger blod av. Rådjuren – och andra som bär omkring på äggstinna vuxna fästinghonor – bara hjälper till att hålla dem vid liv så de kommer åt att kläcka sina ägg. Utan värddjur dör den äggstinna honan – liksom hennes ägg. Och vi har 2.000 nya fästingar färre.

Om ett rådjur under en sommar kan bära på upp till 2.000 fästingar så kan det betyda 4 miljoner nya larver, nymfer, fästingar. Ett enda rådjur. Så har jag förstått Margaretha Gustafsson. Jag har sannolikt missat en rad viktiga detaljer, som kullkastar alltihop.

Men ”motforskarna”, de som oskyldigförklarar rådjuren, har inte sagt att rådjuren inte sprider fästingar. De säger bara att rådjuren inte sprider borrelia.

Och ju fler fästingar vi har som bär på smitta från fåglar, gnagare, ekorrar, desto större är risken att du eller jag eller grannen drabbas. Ok, rävar och harar duger också som värddjur. Men de är inte fullt lika vanliga i våra trädgårdar.

Alla ni som vet bättre och som vet att jag resonerar fel – förklara så också jag förstår!