DELA

Ordet Svenska akademien glömde

Bästa Svenska akademien, ni har glömt ett ord!
Något annat kan jag inte tänka mig – aldrig kan det vara så att ni ratat ett ord som jag använder dagligen.
Jag talar om ordet ”plupp”. Plupp saknas i Svenska akademiens ordlista och som alla vet: det ord som saknas i Svenska akademiens ordlista finns inte.
Jag kan ju inte säga ett ord som inte finns, det faller på sin egen logik. Därför ber jag er vänligen lägga till plupp i nästa upplaga. Det kan inte vara svårare än att tillsätta en extra deciliter socker i kakan.

Låt mig ge
några exempel på sammanhang ordet plupp kan, nej, bör användas:
n Vi spelar Trivial och spelpjäsen kommer på en av de rutor man kan få en…plupp. Då utropar man självklart ”pluppchans”.
n Telefonen saknar täckning eftersom den inte har pluppar i stapeln till vänster.
n När medarbetarna på Nyan ger sig av på ärenden och ska meddela växeln sätter vi en liten magnet på en tavla vid receptionen. Magneterna är pluppar. Vi har till och med ett verb för detta; ”har du pluppat ut dig?” frågar vi varandra om vi går tillsammans. Det är nämligen lätt att glömma att pluppa ut sig.
n Då små barn behöver medicin i rumpan pratar vi inte om suppositorier utan rump-plupp.
Ni hör ju själva.
Plupp inte det samma som plopp, det ord som ligger närmast intill ljudmässigt och som faktiskt också finns i Svenska akademiens ordlista. Plopp är, precis som akademien själv bestämt ett ”uttryck för droppande ljud”.
Inte heller är plupp det samma som plump, också det ligger nära till hands. Men plump är att vara ohyfsad, alternativ få en bläckfläck i protokollet.

Plupp är
också en barnboksfigur, bosatt i fjällen och med en lämmel som bästa vän. Inga Borg skapade Plupp 1955 och böckerna om Plupp med det blå håret var en ivrigt utlånad bok på stadsbiblioteket då jag växte upp. Jag vill minnas att Plupp ofta sa ”plupp-plupp”, liksom nykarelbyborna sa ”jååånäää” då inget annat fanns att säga. Man måste gilla en figur som säger plupp-plupp för att fylla ut tystnaden med en lämmel.
Den fria ordboken Wiktionary karaktäriserar plupp i samma grupp som flärp och flopp. De är alla hjälpord som man använder som ersättning för tekniska termer ”för vilket den talande saknar en användbar benämning”.
Plupp förtjänar helt enkelt sin plats i Svenska akademiens ordlista eftersom den ersätter de flesta andra ord i listan. Plupp är vikarien, ständigt på vakt, till vilket ord det vara månde.

En smågangster
funderar i en av Sjöwall-Wahlöös Beck-böcker från 70-talet över varför inte vissa könsord, de av mer stötande slag, finns i Svenska akademiens ordlista. Jag har kollat de orden i senare upplagor, numera finns de med.
Så, snälla Svenska akademien, kan ”kuk” finnas som ord, måste rimligen plupp också få finnas.
Någon reson måste finnas.