DELA

Orättvisan på skolbiblioteket

Ytternäs skolbibliotek är fantastiskt. Biblioteket är placerat mitt i skolan, i något som annars skulle vara en tråkig aula. Här finns enorma mängder böcker, sköna soffor att läsa i och engagerad personal.

Eleverna kan när som helst slå sig ner med en bok; före skolan, efter skolan och däremellan.

I Strandnäs skola, där min son råkar gå, är skolbiblioteket inte så hejsan.

Biblioteket är så lite närvarande i skolvardagen, att jag på fyra år inte helt lyckats lista ut hur det fungerar. Jag tror det är så här: en lektion varannan tisdag får min sons klass besöka skolbiblioteket. That’s it. Däremellan är biblioteksdörren låst och lamporna släckta.

Inga spontana lässtunder uppstår, ingen engagerad skolbibliotekarie lär känna eleverna och kommer med personliga boktips och högarna med böcker sonen släpar hem, kommer från stadsbiblioteket.

Ett bra skolbibliotek jämnar ut barnens förutsättningar.

Gång på gång visar undersökningar att de barn som läser mycket, också har enklare att ta till sig fakta i skolböcker och föräldrar som läser mycket, har oftare läsande barn. Ett bra skolbibliotek, som det i Ytternäs, ger föräldrarnas läsvanor mindre betydelse. Böckerna finns där, överallt och hela tiden, för alla.

Därför är det obegripligt att skolbiblioteken i samma kommun är så olika som de i Strandnäs och Ytternäs. Barn som växer upp i samma kommun borde rimligen ha samma möjligheter.

Det borde inte vara en omöjlighet för Mariehamns stad att se över verksamheten i skolbiblioteken och göra dem mer jämlika. Skolbiblioteket i Ytternäs besöks av författare och läsare från hela Norden och framhålls som ett föredöme. Mariehamns stad har alltså redan en utmärkt modell för hur det perfekta skolbiblioteket ska fungera. Det återstår bara att implementera samma modell i kommunens övriga skolor.

Och Strandnäs skola – varför förvara biblioteksböckerna bakom en stängd och låst dörr? Kanske är det omöjligt att flytta ut böckerna i den trista aulan utanför, vad vet jag, men kunde ni åtminstone ha dörren till biblioteket öppen, lamporna tända?

Det är synnerligen tvetydigt att skolan å ena sidan säger sig vilja uppmuntra barn att läsa, å andra sidan stryper tillgången till böckerna.