DELA

Närmaste pressgranne

Grönköpings Veckoblad heter ett månatligt utkommande blad från staden Grönköping. Inga Heller trodde att tidningen var utdöd och nerlagd, men icke. Vid senaste besök å Västerlandets kungliga hufvudstad inköpte hon ett styck exemplar och noterade då med tacksamhet åtskilliga likheter mellan detta blad och hennes eget blad, Nya Åland, samt mellan småstaden Mariehamn och Grönköping.
Följande notiser han hon lånat – regelrätt knyckt faktiskt – från denna ärade pressgranne.

Passiv ungdom i Grönköping höll sitt stadgeenliga årsmöte i helgen å Gökmassivet. Traditionsenligt var ingen närvarande.

Vem f-n är det, är en vidareutvecklig av klassikern ”Vem är det”, som utkommer inom kort på Joelssons Missionsbokhandels Förlag. Där presenteras Grönköpings minst kända personer samt redovisas deras obetydliga insatser i samhällslivet. Intresset av att få komma med uppges ha varit enormt.

Sparbankens ekonomiska prognos (dyr gissning), signerad hr sparbanksdirektör Jules Vedbom, ger vid handen att alla kurvor pekar i uppåtgående riktning. Dock gäller prognosen enbart under förutsättning att så blir fallet, då även tvärtom kan bli aktuellt.

Då bristen på platser å Grönköpings sjukstuga blivit alltmer skriande, kommer man att bygga till ett hundratal meter korridor för att där inrymma de mest akuta fallen. För att administrera dessa, flyttar sjukhusledningen in i de moderna sjukrummen, vilka ju ändå inte brukas av patienterna.

Personalen på återvinningsanläggningen Green Rubbish i Grönköping har å senaste tid icke varit särskilt populär bland miljöpartister och likn. personer. Skälet till dessas vrede är, att man icke erhåller gröna påsar att lägga sina miljöriktigt sorterade sopor i. Nu planerar miljövännerna att gå till motattack och demonstrera utanför Green Rubbish under mottot ”avfall är bästa försvar”.

Någon förtur i vårdkön i Grönköping finns alls icke, poängterar landstingsrådet A. Augustsson med emfas såsom svar på den kritik som riktats mot honom för just detta. Möjligen kan uppenbara undantag göras för vissa grupper (landstingens förtroendevalda), då dessa är att betrakta som oersättliga och sålunda värda sin särbehandling.

En lista över olämpliga s.k. surfsidor (populära p-rr- och spelsajter å Internätet) har nyligen sammanställts och kringdistribuerats av hr informationssekreterare. V Helmersson. Syftet är att samliga kommunalanställda skall få kännedom om vilka sidor som det är klart olämpligt att besöka under arbetstid.

Kondis saknar ungdomarna i Grönköping visst inte, säger frkn bag- & conditorskan Engla Sjödin i en insändare i Lokalupplagan och hänvisar till sitt eget renommerade kondis på Kyrkogatan.