DELA

När barn erövrar språket

Hela världen öppnar sig när ett barn börjar tala. Det är ett underverk varje gång det händer.

Och det går så fort. Som förälder måste man lyssna, försöka förstå, tolka för andra när det behövs och verkligen samtala på riktigt med barnet.

Jag har haft förmånen att följa med mina egna barns språkutveckling, ett äventyr där allt möjligt oväntat och fantastiskt hände. Nu har jag möjlighet att följa med mina barnbarns erövring av språket, och det är lika fantastiskt det även om vi inte har daglig kontakt.

Lunds universitet i Sverige har ett humanistlaboratorium där psykologen Kristina Borgström studerat hur det går till när barnets ordförråd formligen exploderar någonstans i tvåårsåldern. Det här berättade Hufvudstadsbladet om i söndags.

I språklabbet får barnet en elektrodmössa på huvudet. Barnet får ett nytt ord presenterat för sig och efter 400 millisekunder börjar hjärnan bearbeta ordets betydelse.

Psykologen har studerat processen hos ett 70-tal barn med hjälp av mössan. Studierna har gjorts när barnen varit 20 och 24 månader.

Under de fyra månader som gick tredubblades barnens ordförråd i genomsnitt. För, som med allt annat, får man inte glömma att de individuella skillnaderna är stora. Vissa barn kan bara några ord medan andra kan hundratals i samma ålder.

Med elektrodmössan mäts den elektriska aktiviteten i hjärnan när barnen tittar på bilder samtidigt som de i ord får veta vad som visas, både sådant de känner igen sedan tidigare och nya, påhittade ord och objekt.

Vid 24 månader lärde barnen sig de nya orden trots att de fick höra/se dem under en mycket kort tid. Skillnaden mot fyra månader tidigare var stor.

Som man kunde vänta lärde sig barnen med störst ordförråd de nya orden snabbast, något som syntes på kurvorna. När psykologen visade enbart silhuetter utan detaljer hade de barn som hade störst ordförråd lättare att förstå vad de såg än barn med mera begränsat ordförråd. Det visar att barn som fäster mer uppmärksamhet vid föremåls form har lättare för att lära sig nya ord.

Barnen i undersökningen ska följas upp vid 6 års ålder för att se om skillnaderna finns kvar. Ett spännande projekt!