DELA

När allt måste kännas rätt

Måste man känna efter hur det känns stup i kvarten?

Måste man gräva i sin själ och lyssna på signalerna jämt och ständigt?

Kanske det skulle vara bättre att låta bli, stänga dörren till källaren, vara vardagligt glad och mala på.

Så har jag ofta i smyg tänkt under de senaste åren när floden av självhjälpsböcker har vällt över oss.

Lyssna till ditt inre. Förverkliga dig själv. Utveckla dig själv. Sök svaret inom dig. Det är tidens mantra.

Därför blev jag riktigt upprymd när jag hittade just de här tankarna på pränt i den ovetenskapliga tidskriften Amelia häromdagen. Tidningen landar på vårt lunchbord på jobbet för att vår käre vän och krönikör Fred Forsell jobbar där.

En sekund tänkte jag faktiskt att det var Fred som hade skrivit artikeln med sin vanliga sälta och ironi. Men så var det inte. I stället är det den danska psykologiprofessorn Svend Brinkmann som citeras och som slår tillbaka mot alla coacher och terapeuter genom att säga att om självbespeglingen sker på bekostnad av förpliktelser mot andra människor är det problematiskt.

Professorns tes är att man får mer tid och energi om man slutar känna efter i sig själv. Ju mer du känner efter, desto sämre upplever du att du mår. Det här kallar läkare för hälsans paradox

Allt måste inte kännas rätt, säger professorn som hävdar att det är bra att träna på frivilligt obehag (som att tacka nej till en bakelse du gärna vill ha) och göra saker du inte har lust med. Då tränar du upp din viljestyrka, självkontroll och förmåga att uthärda obehag.

Andra rådet är att tänka på det som är dåligt, åtminstone lite. Då blir du mera medveten om vad som är bra. Om man hela tiden tänker positivt och inte begränsar sina drömmar resulterar det ofta i skuldkänslor över att man inte är lyckligare och mera framgångsrik än man är.

Se livet som det är. Se det negativa i ögonen och acceptera det. Säg nej men med ett leende.

Och så, det bästa rådet: Tänk varje dag på att du ska dö. Inte på ett förlamande sätt utan mera som ett konstaterande. Det får dig att värdesätta vardagen och älska livet under den korta tid du lever.