DELA

Mäktig och viktig utesluter inte varann

En av reaktionerna på bägge tidningarnas artiklar om vilka det är som bestämmer på Åland kommer från Katarina Gäddnäs, en av dem som tillfrågades av Nya Åland att vara med och bedöma.
Hon tackade nej, och motiverar sitt beslut på Facebook:
”Jag funderade en dag och kom fram till att det hela bara var jävligt idiotisk journalistik och bara ett bekräftande av det där sliskiga maktryggdunkandet. Exakt vad är journalistiskt intressant eller samhällsutvecklande med att konstatera att ledande politiker, tjänstemän och företagsledare hör till det gänget?! Jag försökte förklara detta för journalisten, att jag tror att grundskollärare, bibliotekarier, förskolelärare, musiklärare, föräldrar, snälla grannar, människan som stannar på gatan, butikskassörskan som ler mot sjuttielfte kunden har minst lika stort samhällsinflytande.”

Jag har funderat på det där. På ett sätt har ju Katarina rätt, liksom också alla de som säger att mamma har mest makt eller att de själva bestämmer över sina liv.
På ett personligt plan är det sant.
Men. Herregud. Det finns ju makt. Det finns människor som i kraft av sin position, sin förmögenhet eller sin ledarskapsförmåga påverkar och styr andra människor.

Om det finns något som journalistiken ska syssla med, så är det att blottlägga de maktstruktrurer som finns i samhället, visa på sambanden mellan de personer som innehar makten och hur de utövar den.
Jag kan inte tänka mig något som är viktigare än att förstå vad vi påverkas av som vi inte själva kan styra över.

Det som kanske hänt är att Katarina och andra förväxlat makt och mäktig med värdefull och viktig.
Självklart är alla bibliotekarie och förskollärare och snälla grannar viktiga. Självklart är de betydelsefulla. Självklart är trådarna som binder oss samman i dessa nätverk av kärlek, vänskap och respekt nödvändiga och påverkar samhället.

Men kan man säga att det en förskollärare gör är en maktutövning av samma sort som den Anders Wiklöf utövar genom att äga och kontrollera en stor del av dagligvaruhandeln på Åland och vara största ägare och styrelsemedlem i Ålandsbanken.
Jag tycker inte det.

Den lilla världen är viktig, men den påverkas dagligen och stundligen av den stora. I den stora världen är makt och mäktigast relevanta begrepp. När butikskassörskan ler mot dig i butiken är det kanske för att hon fått löneförhöjning. Eller för att hon får avdrag om hon inte gör det. Eller för att hon är desperat att butiken inte ska läggas ner.
Hur som helst sitter hon där för att någon med makt har anställt henne att göra ett jobb.

Nina Fellman