DELA

Lokalt är mer konkret

Att börja med något nytt är alltid en lika fin upplevelse. Nya uppgifter skapar en känsla av möjligheter även om det i det här fallet endast är fråga om en annan genre av samma jobb på en ny ort. Efter över tio år med internationella och nationella nyheter är övergången till att tänka lokalt trots det en övergång.

Som utrikesredaktör på numera nedlagda nyhetsbyrån FNB arbetade jag främst med text. Källorna till artiklarna var texter från internationella eller nordiska byråer samt material från de finskspråkiga kollegerna på STT.

Nyhetsbyråarbetet har det särdraget att texterna egentligen aldrig är färdiga. Under arbetsdagen sållar till exempel utrikesredaktören genom hundratals texter i nyhetsflödet och försöker välja ut det som är intressant och relevant ur finländsk synvinkel.

Texterna uppdateras i takt med att ny information kommer in. Kvällsredaktören tar sedan över där var morgonredaktören slutat. Ofta har flera personer arbetat med samma text innan dagens slut. Texten har även behandlats flera gånger i nyhetsdesken. I en bra byråtext ska språket och strukturen vara sådan att skribenten inte syns i slutversionen.

Under större och oväntade händelser skruvas tempot upp. Uppgifter måste bekräftas och uppdaterade texter kablas ut så snabbt som möjligt. Samtidigt måste de olika källorna och textversionerna vara klara och rediga så att den som tar över senare förstår vad som gjorts tidigare.

Nyhetsbyråns kunder är andra medier. De väljer vad de gör med materialet. En del texter publiceras som sådana och andra används som källor till egna nyheter. En stor del används inte alls. Resultatet är att läsaren ofta känns avlägsen.

Under de två första dagarna av mitt två månader långa vikariat på Nya Åland är den kanske starkaste förnimmelsen att redaktionen starkt är del av sitt lokalsamhälle. Både källorna och läsarna är nära inpå. Det är också fint att få arbeta med en text från början till slut och besluta om bildsättning.

Tidningsarbetet är också mer konkret eftersom resultatet finns på papper nästa dag. I alla fall så länge som papperstidningarna strätar vidare.

Om hela nyhetsförmedlingen övergår till webben från papperstidningar, radio och tv så kommer skillnaderna mellan de olika medierna att försvinna stegvis. Då upphör även särdragen mellan de olika journalistiska inriktningarna.
Dan Helenius