DELA

Låt grannen köra

På vägen till jobbet möter jag tiotals bilar från var riktning. Antalet fordon som det färdas fler än en person i kan räknas på en hand.
I maj skrev Helsingin Sanomat om hur brist på kollektiv trafik leder till ökad privatbilism. Med stöd av siffror från Trafiksäkerhetsverket och Kommunförbundet bevisades tesen, förståeligt fanns det flest bilar per person i glest bebodda kommuner.
I topp var en österbottnisk kommun med 0,84 bilar per person, Åland var inte inkluderad i jämförelsen. Enligt uppgifter från Taloussanomat ligger Åland i topp. Eckerö och Sund har till och med fler än 1 bil per person.

Brist på eller mer sällan avgående kollektiv trafik ska inte få varje medborgare att skaffa egen bil och pendla ensam. I synnerhet ska detta inte ske på Åland, där lejonparten av befolkningen som behöver pendla till arbetet gör det längs en av fyra ynka vägar. Med så pass kanaliserad förflyttning borde inte effektivering av transporten vara svår. Svaret heter samåkning.
Alla förutsättningar finns redan. Bilar finns i överflöd, vägarna är få så inga eller få omvägar måste köras och kommunikationsplattformer finns det gott om. I riket länkar redan bland andra kimppa.net, kyydit.net och greenriders.fi samman samåkare. Webbplatserna har sammanlagt tiotusentals besökare varje månad och negativa erfarenheter av samåkningar hörs det sällan om.

Kommunikationen är en enkel knut att lösa. Vill man kan man ju ringa till varandra, men det blir lätt många onödiga samtal att koordinera fem personers var och när per telefon. Sociala medier fyller lätt funktionen, men är kanske inte optimala. Därför är en webbplats eller en mobil app-lösning än bättre. Allt som behövs är något slags kalenderaktigt rutsystem, där man kvällen innan kan till exempel kryssa i var och när man kan plocka upp någon eller själv bli upplockad.
Landskapet eller kommunerna skulle vara bra kandidater för att skapa och upprätthålla dylika nätverkstjänster, som inte skulle generera många euro i driftkostnader. Varför inte utlysa en tävling om vem som kan skapa den mest användarvänliga och smidiga programvaran för en webbplats eller mobilapp?

Givetvis lever inte alla längs med Lemlandsvägen identiska liv, folk har hobbyer och diverse sysslor om kvällarna. Med lite planering och förutseende tänkande är det dock möjligt att minst någon dag i veckan åka fler än en person i samma bil till jobbet.
Genom att sätta sina sociala färdigheter på prov (visst kan man också sitta knäpptyst under resan) tar man sig från A till B snabbare (tiden går fort i gott sällskap) och billigare än om man kör sur och ensam.

Erik Ståhl