DELA

Lagen förlorade, våldet vann

Ska man vara glad nu, över att amerikanerna fått livet av Usama bin Ladin?
Jag antar det, om man ser på frågan ur rättvisesynpunkt. Öga för öga. Liv för liv. Krig för krig.

Även en ond människa (vilket jag i grunden anser att Usama bin Ladin var) har, som jag ser det, rätten till liv. Ser man det så har USA genomfört en avrättning, en summarisk sådan, eftersom ingen domstol dömt Usama bin Ladin till döden.
Återigen kan jag i detta enskilda fall förstå varför man gjorde det. Kanske kan jag till och med acceptera att det kan vara ett mindre ont att han är borta och att någon tagit på sig den moraliska skulden för avrättningen av en farlig individ.
Kanske skulle jag känna detsamma om det var Muammar Khadaffi det gällde.

Men sedan då. Vem drar gränsen om stater som USA eller Storbritannien eller Libyen (varför inte) kan få fara omkring och avrätta folk som begått brott eller anses vara en fara för allmänheten?
Hela vårt rättssystem bygger på en maktfördelningsprincip som, sina brister till trots, är bra.
Lagstiftande, verkställande, dömande. Tre delar, tre instanser, tre ansvar.
Inte: ändamålet helgar medlen. Inte den starkes rätt. Inte att godtyckligt skapa martyrer för kommande generationer.

Terrordådet den 11 september 2011 var ett förfärligt, onskefullt angrepp mot starkt symboliskt laddade mål. Det tillfogade USA en skada som var långt större än de materiella och personella skadorna.
Men allt USA företagit sig efter det, allt från krigen i Afghanistan och Irak till de pågående attackerna i Libyen har varit ett sätt att med gamla beprövade metoder, mer våld, mer krig, mer maktutövning, komma åt samma gamla problem.
Och man har misslyckats, gång på gång.

Envist, envist fortsätter man möta våld med våld, och blir förvånad, kränkt, förbluffad över att mötas av ännu mera våld.
Så, om inte alla gamla visdomar slår fel kommer avrättningen av Usama bin Ladin, hur rättvist man än kan tycka att det var, inte att innebära ett slut på våldet. Snarare tvärtom. Inte heller kommer det att ge mänskligheten tillbaka de människoliv som gick till spillo i tvillingtornen.
Så, förlåt mig om jag finner firandet av Usama bin Ladins död något osmaklig. Hade han tagits till fånga och av en domstol dömts till ett livstidsstraff, då hade jag jublat. Det hade varit att möta våld med lag.