DELA

Kylslaget förhållande

Det är inte nog med vargavintern ute – kylan verkar sprida sig också till kontakterna mellan institutioner och journalister både på Åland och i övriga landet
Ta till exempel det golfkritiska utlåtandet som fyra landskapsbyråer lämnade in redan den 23 oktober i fjol och som allmänheten fortfarande inte har fått tillgång till via medierna. I början av januari anhöll Ålands natur och miljö om att få ut handlingen, ett par veckor senare begärde Åland 24 och Nya Åland att få ut den och i fredags hakade tidningen Åland på, men först.efter att chefredaktören gjort en kovändning från att tidigare ha tyckt tvärtom.
Ingen har ännu glömt hänglåset på Göran Holmbergs dörr, något som landskapets naturvårdsintendent Jörgen Eriksson hänvisade till när han uttalade sig kritiskt om hemlighetsmakeriet kring byråernas utlåtande i Nya Åland för en tid sedan.

Nu
viskas det i landskapsborgen att Erikssons överordnade inte såg med blida ögon på att han tog bladet från munnen och talade ut. Nya kommunikationschefen – som för inte så länge sedan var vass radiojournalist som granskade politikerna hårt – lär ha haft synpunkter på naturvårdsintendentens ordval som inte ansågs riktigt passande.
Ja, kära nån så det kan bli.
Munkavle och hänglås vill vi journalister, och i förlängningen läsarna och lyssnarna, inte alls veta av. Vi vill ha tjänstemän och politiker som säger vad de tycker utan att behöva fundera på ordval och vad cheferna ska tycka. Så som det faktiskt har varit under ganska lång tid nu.

Vi
vill inte alls ha samma utveckling som tycks pågå på fastlandet där flera statliga ämbetsverk och institutioner övervakar vad deras anställda säger till massmedier. Många myndigheter har gjort upp handlingsplaner som tjänstemännen ska följa när de blir kontaktade av journalister, rapporterar tidningen Aamulehti.
FBN berättar att i FPA:s regelverk uppmanas anställda att inte ge ”ogenomtänkta” uttalanden. ”Också om du sitter vid ditt skrivbord när journalisten ringer ska du inte ge en intervju på rak arm, ifall ämnet inte är mycket simpelt eller entydigt. Säg att du är upptagen och återkommer till saken”, lyder regeln.
På livsmedelssäkerhetsverket Evira finns liknande regler. Varje gång Eviras tjänstemän kontaktas av journalister måste de göra en anmälan. Ämbetsverken motiverar övervakningen genom att säga att de vill föra statistik över alla artiklar som berör dem själva.
De har nog aldrig hört talas om Google.

Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, är det överdirektören som fattar beslut om vem som får uttala sig och vilka ämnen som får diskuteras om det finns en risk att ämnet kan leda till livlig debatt.
Inte bra. Räddhågsna tjänstemän och musslor till politiker är ett hot mot demokratin.

ANNIKA ORRE