DELA
Foto:

På jakt efter stadens själ

Själ är de mentala förmågorna hos en levande varelse: förnuft, karaktär, känsla, medvetande, minne, perception, tänkande etc., skriver Wikipedia.

Det digitala uppslagsverket säger ingenting om att platser eller miljöer skulle ha en själ. Jag hävdar att de definitivt har en.

Städer kan till exempel ha en påtagande stark själ i form av en helt unik atmosfär. Kvarter kan ha en själ. Hus kan ha en själ.

Ju starkare själ desto mer tilltalande är en plats. Det är själen som gör att jag kan uppfyllas av lyckorus under mina resor och det är nästan alltid platsens själ som får mig att längta tillbaka.

<Ingångsord>Att definieraden här själen är extremt svårt. (Det är kanske därför Wikipedia låter bli).

Mycket ofta handlar det om att äldre bebyggelse utstrålar tidens gång och mänskliga öden och äventyr. Men inte alltid, jag har hittat både ultramodern arkitektur och nyskapade miljöer där själen är så påtaglig att man nästan kan ta på den. Då handlar det om själavård i form av estetik, fantasi eller ett respektfullt förhållningssätt till livet och mänskligheten.

En plats där jag inte hittar någon själ alls är tråkig. Urbota tråkig.

Jag vill alltid känna själen.

Mariehamn har, om man ser till helheten, förlorat sin själ på grund av all rivningsiver och av att så få bemödat sig om själavården då nytt har skapats.

Men det finns enstaka miljöer och hus som utmärker sig.

Jag känner till exempel själen i Sjökvarteret och också i Västra hamnen kring Pommern, ÅSS, sjöfartsmuseet, Bastun och Engelska parken. Och jag känner en tydlig själ bland de gamla villorna söder om Stora gatan och på Lilla holmen.

För drygt ett år sedan steg jag in i en byggnad och möttes av en själ som nästan, och helt oväntat, knockade mig redan vid ytterdörren.

Rederi Gustaf Eriksons kontorshus på Norra Esplanadgatan lovar kanske inte så mycket från utsidan men väl inomhus står du i handelssjöfartens storhetstid.

Gun Erikson-Hjerling har varit klok nog att bevara 60-tals husets karaktärsdrag in i minsta lilla detalj. Stora renoveringar har genomförts men ingen av dem har skadat byggnadens själ.

Gammalt, halvgammalt, nytt. Det kvittar så länge det finns en själ. Jag vill ha ett Mariehamn med själ.