DELA
Foto: Porträtt Susanna Skogberg

Hjältarna Boijer-Svahnström, Löfström, Lönnroth och Pajunen

I ett tidigare liv jobbade jag på ett börsbolags huvudkontor, nära intill det team som hamrade fram bolagets interna och externa kommunikation. Ofta undrade jag hur de orkade. De blev uppringda vid alla tider på dygnet, de skulle vara rustade att svara på alla sorters frågor, och släcka mediala bränder så långt det lät sig göras.