DELA

Juni, juli, julusti

– Tänk, är det redan den 16 maj på onsdag, sade Nyans sportchef Malin. Kalenderbitaren förstår genast att detta yttrande fälldes före onsdagen i förra veckan.
Detta yttrande följdes av en kort diskussion där den mest fantastiska idé växte fram. Jag vill påstå att Malin och jag tillsammans åstadkom en revolution för mänskligheten på våra breddgrader. Ifall idén genomförs.

Den kreativitet
och snabbtänkthet som vi utvecklade tillsammans visar hur mycket som kan åstadkommas på kort tid bara två tillräckligt intelligenta personer strålar samman. Malin har papper på sin intelligens efter Mensatestet i höstas, medan jag inte brydde mig om att utföra det i trygg förvissning om att jag skulle klara testet med förbundna ögon.
Nåväl, det som utspann sig är följande:
– Snart är det november, svarade jag Malin, för att ytterligare lägga lök på laxen.
Jag besitter nämligen ett sinne för det drastiska och att dra saker till sina ytterligheter.
– Sommaren är för kort, den borde vara en månad till, svarade Malin och vände min provokation till något kreativt.

En normalintelligent människa hade bara suckat och tyckt att jag är onödig. Men detta intelligenta svar stimulerade mig.
– Vilken bra idé. Vi stryker november och lägger till en sommarmånad, utbrast jag.
Men vad skulle då denna nya sommarmånad heta? Malin blev inte svaret skyldig.
– Julusti! Juni, juli och julusti.
Denna snabbtänkta geniala förslag utvecklade en helt ny kalender, den första produktutvecklingen på området sedan kejsar Julius Caesar fixade en ny kalender år 46 före Kristus, justerad av påven Gregorius i februari 1582.
I och för sig skulle vi fortsätta använda den gregorianska kalendern till sin struktur, men med en förlängning av sommaren och en förkortning av hösten/vintern.

Med en strykning
av november räknade jag snabbt upp den nya kalendern från månaden juni och framåt på året.
– Juni, juli, julusti, augusti, september, oktober, december.
Med ett penndrag kan vi förlänga sommaren med en månad och stryka den förhatliga, gråa, regniga, trista novembermånaden. Alltså direkt från oktobers klara luft med den färgsprakande lövfällningen till julmånadens bestyr, ljus och glitter och snötäckta furor och gran och endast tomten…
– Men naturens gång då, slog det mig plötsligt.
– Äsch, med klimatförändringen ordnar det sig. September har ju nu redan blivit som en sommarmånad, svarade Malin och slog bort alla tveksamheter.
Så varsågod landskapsregeringen. Åland blir det första ”landet” som inför den tillströms-wemanska kalendern. Vilken pr för självstyrelsen! Vilka möjligheter för turismnäringen med en sommarmånad till!
Vi lovar att rösta på det parti som tar upp den här saken på sitt valprogram inför höstens val.

ULF WEMAN