DELA

Jorden – vårt enda hem

Cyklat till jobbet på sistone i stället för att ta bilen som vanligt?
Promenerat till butiken? Ätit vegetariskt? Odlat dina egna tomater med solens hjälp? Värmt ditt hem med ved i stället för med olja?
Nähä. Inte det. Just så.
Då är det inte mer än rätt att du får veta hur det står till med jordens resurser. De är slut för i år. Nu lever du och alla vi andra jordbarn på lånade resurser, dem som vi utan att fråga tar av våra barn och barnbarn och alla andra som följer efter.
Slut. Finito.

I år inträffade Overshoot Day, alltså dagen när mänskligheten konsumerat jordens resurser för 2013, den 20 augusti. Då är de resurser som jorden har producerat för allas vår konsumtion för hela det här året slut.
Betänk det.
Från 20 augusti återstår 133 dagar tills 2013 är över. Om det var din lön det handlade om så skulle du inte vara så glad. Om hela årslönen var förbrukad med 133 dagar kvar så skulle du ju faktiskt både svälta och frysa ihjäl. Om du inte gick till banken och lånade nya pengar förstås, och då måste du ta av nästa års lön för att betala amorteringar och ränta på det lån du nyss tog.
Det är precis det som vi gör med jordens resurser. Och det kan bara sluta på ett sätt om vi fortsätter.
Ja. Med en krasch. Men det är våra efterkommande som får ta smällen. Inte vi.
För bara två år sedan inträffade Overshoot Day den 26 september, fem veckor senare. Dagen kommer tidigare för varje år. Nästa år har vi kanske slut på budgeterade medel redan vid halvårsskiftet.
Framför allt är det användningen av fossila bränslen som är det som bidrar allra mest till vår överkonsumtion. Om vi fortsätter i samma takt som nu så behöver mänskligheten två jordklot så snart som 2030.

Bakom Overshoot Day står organisationen Global Footprint Network som varje år räknar ut hur mycket konsumtionen belastar resurserna. Facit av beräkningen är att mer än 50 procent av mänsklighetens ekologiska fotavtryck består av koldioxidutsläpp som planeten inte klarar av att absorbera. Vår livsstil bidrar till att skogarna krymper, fiskbestånden minskar, markförstöringen fortsätter, färskvattenresurserna sinar och den biologiska mångfalden bryts ner.
Trendbrottet skedde på 1970-talet när vi började använda mer än vad jordens resurser tål. Ännu på 60-talet användes cirka två tredjedelar av jordens resurser och länderna hade ekologiska reserver att ta av.
1987, för bara 25 år sedan, inträffade Overshoot day den 19 december.
Trösten är att vi lever i ett land och ett landskap där de ekologiska resurserna fortfarande är större än vårt ekologiska fotavtryck. Likadant är det i Sverige.
Men det hjälper inte när man i de flesta andra länder tär på kapitalet när räntan inte längre räcker till. Och nu är det bråttom.