DELA

I väntan på en namnrumba

Med stort intresse följer jag debatten om Ålands framtida kommunstruktur. Jag förstår till fullo den oro som planerna väcker hos många, särskilt för invånarna i de små skärgårdskommunerna.

Jag kommer från Nagu, en tidigare skärgårdskommun i Åboland och har således själv varit med om en upprivande kommunsammanslagning. Den första januari 2009 slöts Nagu samman med Pargas, Korpo, Houtskär och Iniö. Stadens namn blev Väståboland och fick heta så i tre år innan man efter en rådgivande folkomröstning beslöt att ändra namnet till Pargas stad.

Bittert var det, må ni tro. Själv stoltserade jag på Hufvudstadsbladets första sida med citatet ”Nagu kommer alltid att heta Nagu för mig”.

Namndebatten . Hur den fick oss skärgårdsbor att koka och bitterheten av slutresultatet lever kvar än i dag. Om något hänt i Nagu och det rapporteras som Pargas, ja då snörper jag på munnen.

Samtidigt tog namndebatten viktig energi från de riktiga sakfrågorna, till exempel hur servicen ska bibehållas i de mindre kommundelarna. Men namn är en del av identiteten – både hos människor och för kommuner.

När väl kommunsammanslagningarna blir allvar på Åland, då kommer jag att luta mig tillbaka, poppa popcorn och exalterat följa bataljen. Kanske lite elakt sagt, men ärligt. Om det är en sak jag har lärt mig under min tid här på ön så är det att ålänningar kan debattera. Jag tror att det kommer att bli en salig namnrumba.

PwC föreslår att Åland delas upp i fyra kommuner; Västra, Södra och Norra Åland och Skärgården. Kan detta bli namnen på de nya kommunerna?

I många kommunsammanslagningar har den största kommunens namn också blivit kommunens gemensamma namn. Kommer Kumlingeborna, Sottungaborna och Kökarborna vara villiga att bo i Brändö kommun?

Ett annat alternativ är att skapa ett helt nytt namn. Ett tips, gör inte som i Pargas, betala inte konsulter som sedan kommer fram till namnförslag som man ändå väljer att slopa. Och för allt i världen, byt inte namn efter tre år. Det är bara dumt.

Då namnrumban är över så kommer jag inte att vara ledsen. För då börjar kampen om de nya kommunvapnen.