DELA
Foto: Porträtt Johan Orre

Hej då, Doris

För några veckor sedan bytte vi på Nya Åland redaktionssystem, alltså det system som vi använder för att göra själva tidningen. Där bestäms var i tidningen som annonserna och artiklarna ska ligga, vi skriver våra texter och kopplar samman dem med fotografernas bilder, kompletterar med bildtexter, rubriker och ingresser.