DELA

HD-jurister, hur tänkte ni?

Jag har en gås oplockad med Högsta domstolen. Just nu – eller åtminstone i går – befann sig den mäktiga samlingen jurister på Åland för troligen första gången i historien, och därför tänkte jag passa på nu när det kanske finns en chans att de två kvinnorna och fyra männen i domstolen möjligen bläddrar i Nya Åland.
Högsta domstolen är nämligen den instans som ger de slutliga domarna i sådana fall där det inte finns prejudikat sedan tidigare. De domar som avkunnas är alltså lagen tolkad i dess högsta potens åtminstone inom landet.
Men ibland går det fel, tycker åtminstone jag.

I lördags
läste jag en kort notis i Hufvudstadsbladet med rubriken ”Omskärelse var inte ett brott”. En korrekt utförd omskärelse på en muslimsk pojke var enligt Högsta domstolen inte en straffbar gärning. Prejudikatet gäller en muslimsk mamma som i sitt hem lät en läkare omskära sin fyraåriga son. Tammerfors tingsrätt hade ansett att det var misshandel och avkunnat en sådan dom.
Enligt Högsta domstolen var ingreppet, som gjordes på grund av religionen, nyttigt för pojken och något som hjälper honom att utveckla sin identitet.
Hur tänkte ni här, HD-ledamöter? Tänk om prejudikatet börjar tillämpas också när det handlar om kvinnlig omskärelse, alltså könsstympning, som ju också fortfarande görs för att inlemma flickor i en gemenskap eftersom ”alla andra” är omskurna? Också det anses ju vara en identitetsstärkande operation, förutom funktionen som kontrollmedel av den kvinnliga sexualiteten i hederskulturer?

Tänk om
den lilla muslimska killen inte alls vill vara muslim när han blir stor. Tänk om också judiska småpojkar – som omskärs på åttonde dagen – tar avstånd från judendomen när de växer upp. Tänk om de, precis som grundlagen stadgar, vill vara fria att själva välja sin religion, eller välja bort alla religioner.
Tänk om det kristna barndopet skulle innefatta att ena örsnibben kapades på barnet som ett livslångt tecken på den gemenskap någon annan har bestämt för dem. Skulle det vara okej i religionens namn – med bedövning förstås – eller skulle det klassas som barnmisshandel?
Låt barnen välja själva när de blivit myndiga. Låt dem ha kvar möjligheten att också välja bort. Det om något är en mänsklig rättighet som alla domstolar i hela världen borde understöda. Föräldrar äger faktiskt inte sina barn.

I vinter
ska Finlands riksdag ta ställning till ett lagförslag som tillåter rituell omskärelse av pojkar. Enligt förslaget ska ingreppet ske inom den offentliga sjukvården.
Centralförbundet mot barnskydd i Finland rasar mot lagförslaget och anser att omskärelse är grov misshandel. Finlands läkarförbund hävdar att medverkan i religiösa riter inte hör till läkarnas uppgifter och att sådant strider mot både läkaretiken och Finlands grundlag.
Hur är man funtad om man inte håller med om det?