DELA

Friheten ute på Nordsjön

I min tidning (jaa, min på ett kärleksfullt sätt) fanns på torsdag ett citat ur Ny Tid. Författaren Göran Hägg sade ”Det finns flera problem med feministisk litteraturforskning. Hur ska man göra när man skildrar till exempel fiskebåtarna i Nordsjön.”
Jag har inte läst resten av intervjun med Hägg, men citatet fick mig att fundera.

Jag tycker inte alls det finns något problem. Ur en feministisk forskningssynvinkel karakteriseras fiskebåtar på Nordsjön bland annat av ett tomrum, en avsaknad av kvinnor.
Det finns så många intressanta frågor att ställa om det att jag knappt vet var jag skulle börja. Vad betyder det för männen ombord att där inte finns några kvinnor? Varför är det så? Är en förändring på väg? Är en förändring önskvärd? Varför? Hur upprätthålls kontakterna med vardagslivet? Hur ser rollfördelningen ut i en homosocial miljö? Vad gör kvinnorna när männen är ute på Nordsjön?

Jag tänker på en episod ur Star Wars, Attack of the Clones. Där ska Obi-Wan Kenobi hitta en planet som inte finns i jedi-riddarnas arkiv. Den visa gröna, Yoda förklarar att han ska söka i tomrummet i gravitationens centrum, det som inte finns men som allt kretsar kring.
Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. (Min intima kännedom om Star Wars härrör från långvarigt umgänge med två unga jedi-riddare).

Människor är förbundna med varann. Det som saknas syns alltid, just därför att det inte är där. Det stämmer förstås inte bara för män och kvinnor utan för alla sammanhang där vissa grupper saknas – de fattiga, de unga, de gamla, de icke läskunniga…
Vårt politiska system balanserar på slak lina i sina försök att fatta beslut för de icke närvarande, de som valt att inte bry sig. När jag tänker ännu närmare på saken är det just den feministiska forskningen som har de relevanta frågorna för alla former av samhällsforskning, genom sin utgångspunkt i analysen av makt och maktlöshet, formell och informell närvaro och betydelse utan inflytande.

För mig har feminismen blottat en alldeles central fråga: Ska jämställdhet handla om att kvinnor ska få och göra som män, eller att görandet och fåendet ska förändras, så att världen blir bättre?
För min del är det absolut det senare. En maktfördelning lik den gamla fungerar bara om det finns en underordnad grupp som tar hand om vissa funktioner. Om man inte vill ha en underordnad grupp så måste världen förändras.
Vilka fantastiska möjligheter det öppnar. Till exempel att ge sig ut på Nordsjön och fiska.